PL
EN

Analiza pierwiastkowa

Badania przy użyciu nieinwazyjnej techniki XRF kolekcji alabastrów ze zbiorów muzeów europejskich

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Badania efektów laserowego oczyszczania elementów elewacji wykonanych z piaskowc: Warszawa - Łazienki - Pałac na wodzie

„Restauro” Sp. z o.o., Toruń

Badania techniką fluorescencji rentgenowskiej (XRF) rysunków oraz obrazów Czechowicza w Muzeum Narodowym w Warszawie

prywatny konserwator

Bezkontaktowe badania analityczne obrazów J. Pankiewicza w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania próbek warstwy malarskiej pobranych z obrazów J. Pankiewicza

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania nawarstwień z kamiennych elementów katedry św. Janów w Toruniu

RESTAURO, Toruń

Nieniszczące badania analityczne miniatur z "Apokalipsy św. Jana" Heinricha von Hesler

Biblioteka UMK w Toruniu

Badania nieniszczące malatury na zabytkowym biskwitowym tondzie - badania przy użyciu techniki XRF

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania składu pierwiastkowego klamer metalowych z wraka statku "General Carleton" metodą XRF

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Analiza zabytków (w tym zbioru monet) z badań archeologicznych w Łeknie, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie (stan. Ł3, Ł4 i Ł5) - metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analiza składu stopowego luf armatnich z wraka W-6 "Solen"

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Badania spektrograficzne obiektów zabytkowych wykonanych ze stopów metali

Muzeum Archeologiczne

Badania w technologii XRF zespołu średniowiecznych figur drewnianych, polichromowanych, przedstawiających 11 apostołów

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Analiza spektrometrem XRF składu plomby amalgamatowej czaszki z wraka W-32

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku


analiza   analiza

analiza   analiza

DO GÓRY