PL
EN

Badania

Obecnie Zakład Energetyki Wodorowej prowadzi badania nad:

  • Projektowanie i doskonalenie mikrofalowych urządzeń do generacji plazmy,
  • Doskonalenie generatorów plazmowych, w którym zachodzą reakcje destrukcji substancji gazowych,
  • Spektroskopowe metody diagnozowania plazmy (pomiar temperatury gazu w plazmie, pomiar koncentracji i temperatury elektronów w plazmie),
  • Modelowanie kinetyki reakcji chemicznych w badanej plazmie,
  • Badania efektywności metody plazmowej do eliminacji gazowych substancji ekologicznie szkodliwych,
  • Reforming metanu (produkcja wodoru) za pomocą wyładowania mikrofalowego pod ciśnieniem atmosferycznym,
  • Generacja mikrowyładowań mikrofalowych.

Infrastruktura Laboratoryjna

Zakład posiada bogatą aparaturę mikrofalową i długoletnie doświadczenie w technice wyładowań mikrofalowych. Posiadamy m.in. ciągłe oraz impulsowe magnetronowe generatory mikrofal, tory falowodowe, sprzęgacze kierunkowe, mierniki mocy mikrofal, itd.), urządzenia przepływowe (m.in. rotametry, elektroniczne regulatory natężenia przepływu gazów, dysze o różnych konstrukcjach). W naszych pracach wspieramy się aparaturą pozostałych zakładów ośrodka w tym aparaturą do diagnostyki gazów, spektroskopowej diagnostyki plazmy i wizualizacji przepływów.

DO GÓRY