PL
EN

Oferta dla Przemysłu

Plazmowa produkcja wodoru

W związku ze zwiększającym się naciskiem na ochronę środowiska w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na nowe metody produkcji wodoru, który ma być stosowany jako ekologiczne paliwo, między innymi w ogniwach paliwowych (fuel cells) oraz do napędzania silników samochodowych.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie podjęliśmy laboratoryjne badania nad produkcją wodoru w procesie tzw. reformingu metanu przy użyciu plazmy mikrofalowej generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym przy dużych natężeniach przepływu metanu (do 200 l/min). Dzięki zastosowaniu dużego natężenia przepływu metanu i ulepszonej konstrukcji mikrofalowego generatora plazmy (MGP) parametry energetyczne procesu produkcji wodoru w naszym urządzeniu są lepsze od wartości uzyskiwanych w katalitycznych metodach konwencjonalnych. Czyni to nasz generator atrakcyjnym do zastosowań w systemach do tzw. rozproszonej produkcji wodoru. Warto podkreślić, że opracowana przez nas technologia jest technologią beztlenową, a zatem nie ma emisji tlenków (np. CO2, CO, NO2, NO) uciążliwych dla środowiska naturalnego.

 

badania

DO GÓRY