PL
EN

Nasze Osiągnięcia

 • Projekt, budowa i optymalizacja nowych mikrofalowych generatorów plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym.

 • Opracowano teoretyczne i numeryczne samouzgodnione modele wyładowania mikrofalowego podtrzymywanego falą powierzchniową w gazach pod ciśnieniem atmosferycznym. Wyznaczono charakterystyki propagacyjne fali powierzchniowej podtrzymującej wyładowanie mikrofalowe.

 • Opracowanie technologii eliminacji lotnych związków organicznych z powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym za pomocą wyładowania mikrofalowego typu "pochodnia".

 • Opracowanie metody wysokowydajnej pirolizy Freonów w plazmie wyładowania mikrofalowego.

 • Uzyskanie stabilnego mikrowyładowania mikrofalowego w powietrzu.

 • Opracowanie metody plazmowej produkcji wodoru w procesie reformingu węglowodorów w oparciu o prototypową konstrukcję mikrofalowego generatora plazmy.

 • Wieloletnia współpraca z koncernem Air Liquide (Francja) - prace badawczo-rozwojowe dotyczące mikrofalowych generatorów plazmy do niszczenia szkodliwych substancji gazowych.

 • Uzyskane patenty międzynarodowe i krajowe:

  • patent francuski (FR2880236 B1) wspólnie z koncernem Air Liquide z Francji;
  • patent francuski (FR 2921538  (B1) wspólnie z koncernem Air Liquide z Francji,
  • patent amerykański (US7799119 B2) wspólnie z koncernem Air Liquide z Francji;
  • zgłoszenie światowe (WO2006090037 A1) wspólnie z koncernem Air Liquide z Francji;
  • zgłoszenie europejskie (EP 08305208.4) wspólnie z koncernem Air Liquide z Francji;
  • zgłoszenia krajowe (PL383703 A1)
  • zgłoszenie krajowe PL385055 A1)
DO GÓRY