PL
EN

Pracownicy

Mariusz Jasiński
Mariusz Jasiński
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O3/Z1 - Zakład Energetyki Wodorowej
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Kierownik Zakładu Energetyki Wodorowej
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 158
  Email:
  Pokój:
  F 312
 • Dane osobiste

  Dr hab. inż. Mariusz Jasiński, prof. Instytutu, jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej obronił w 1997 roku. Od 1996 roku związany z Ośrodkiem Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), gdzie w roku 2003 obronił stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika
  (w specjalności dynamika gazów zjonizowanych). Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 2015 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IMP PAN.

  W dniu 1 stycznia 2006 roku został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Elektrodynamiki Gazów Zjonizowanych w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej IMP PAN. W roku 2009 komórka ta zmieniła nazwę na Zakład Energetyki Wodorowej, a w roku 2022 na Zakład Inżynierii i Fizyki Gazów Zjonizowanych.

  Jego badania koncentrują się na rozwijaniu mikrofalowych urządzeń do generacji plazmy, spektroskopowych technikach diagnostyki plazmy oraz zastosowaniach technik plazmowych w energetyce, elektronice, inżynierii powierzchni i ochronie środowiska. Ma w swoim dorobku naukowym 103 publikacje w czasopismach (w tym 78 z tzw. listy filadelfijskiej), 149 artykułów konferencyjnych, 7 rozdziałów w 6 monografiach oraz 31 poufnych opracowań dla koncernów światowych. Ponadto ma w swoim dorobku uzyskane 2 patenty zagraniczne (Francja, USA), 1 zgłoszenie światowe, 1 zgłoszenie europejskie, 2 uzyskane patenty krajowe i 3 nowe zgłoszenia krajowe. Jego indeks Hirscha wynosi 20 według bazy Web of Science, 21 według bazy Scopus oraz 23 według bazy Google Scholar. W ostatnich latach jego prace cytowane są ponad 100 razy rocznie.

  Jest redaktorem gościnnym wydań specjalnych („The Applications of Plasma Techniques”, „The Applications of Plasma Techniques II”, „Novel Applications of Plasma Techniques for the Environment” oraz „Plasma Techniques: Theory, Methods and Applications”) w czasopiśmie Applied Sciences-Basel (ISSN: 2076-3417, IF=2,838, 100 pkt. MEiN) oraz wydania specjalnego („Advances in Plasma and Laser Engineering”) w czasopiśmie Materials (ISSN: 1996-1944, IF=3,748, 140 pkt. MEiN). Ponadto jest redaktorem tematycznym w czasopiśmie Applied Sciences-Basel.

   

  Data aktualizacji danych: 01.09.2022

 
DO GÓRY