PL
EN

Pomiary PIV

Metoda PIV (Particle Image Velocimetry) służy do pomiarów prędkości pola prędkości przepływu przy wykorzystaniu rozpraszania światła laserowego na cząsteczkach podążających za przepływem. Metoda ta pozwala na pomiary pól prędkości przepływu w wysokich polach elektrycznych, szczególnie w przepływach turbulentnych i strukturach wirowych.

piv

Rys. 1. Układ laboratoryjny do badania przepływów metodą 3D PIV

System PIV składa się z podwójnego lasera Nd:YAG z energią impulsu wartości 140 mJ, optyki do tworzenia i transmisji wiązki laserowej, dwóch kamer CCD (Kodak MegaPlus ES-1.0 i FlowSense M2), procesora PIV Dantec Timer DAQ 6601 i komputera. Maksymalny obszar pomiarowy wynosi 0.5 m2, zaś prędkość przepływu mieści się w przedziale 0-300m/s.

piv

Rys. 2. Układ laboratoryjny do badania przepływów metodą mikro-PIV

System mikro-PIV składa się z podwójnego lasera Nd:YAG 532 nm, kamery CCD Dantec FlowSense M2 8bit, procesora PIV Dantec Timer DAQ 6601, komputera z oprogramowaniem Flow Manager oraz mikroskopu Nikon Eclipse TS100-F.

piv

Do tej pory pomiary PIV zostały wykorzystane w przewodach hydrodynamicznych i transonicznych, w reaktorach wyładowania koronowego, w modelach elektrofiltrów i w reaktorze wyładowania mikrofalowego typu "torch" w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Za pomocą tego systemu zostały też przeprowadzone pomiary pól prędkości wokół modelu kadłuba statku w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.


Galeria PIV

DO GÓRY