PL
EN

Projekty badawcze

2013

 • „Zrobotyzowany system laserowy do obróbki tworzyw sztucznych i metali”,
  kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk,
  INNOTECH-K2/IN2/87/182010/NCBR/13

2009

 • „Urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów”,
  kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk,
  POiG 1.3.1, WND-POIG.01.03.01.-22-080/09

2008

 • „Urządzenie laserowe do naświetlania schematów obwodów elektrycznych na płytkach drukowanych",
  N R02 0061 06/2009 kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, N515, data złożenia: 29.09.2008

2007

 • „Miniaturowe pompy elektrohydrodynamiczne (mikropompy EHD) przeznaczone do układów chłodzących w mikroelektronice.”,
  kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, N515, 07.2007
 • „Laserowa metoda odwzorowania schematu połączeń obwodów elektrycznych o wysokiej gęstości upakowania na płytkach drukowanych.”,
  kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, N515, 07.2007

2006

 • „Urządzenie do laserowej mikroobróbki materiałów (ULMM)”,
  Projekt Rozwojowy 0323/R/T02/06/01, T11B, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, zakończenie 18.09.2008

2004

 • „Opracowanie metody bezpośredniego naświetlania laserowego do produkcji płytek drukowanych o wysokiej gęstości upakowania”,
  PB 1381/T11/2004/27, okres realizacji: 2004-2006, zakończenie 30.09.2006, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk, kwota: 290.000 zł.

2002

 • „Zastosowanie lasera CuBr nowej generacji do badania przejściowych charakterystyk termicznych elementów półprzewodnikowych”,
  PB 1498/T11/02/22, okres realizacji: 2002-2004, kierownik projektu: dr M. Kocik, główny wykonawca: prof. J. Mizeraczyk, kwota: 277.550 zł

1999

 • Dofinansowanie projektu badawczego NATO SfP 972685 – „Development of a system based on a high power and high efficiency copper bromide laser for precision materials processing”,
  SPUBM/NATO/T07/DZ3/99, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk), zakończony 2001, kwota: 90 000zł

1997

 • „Development of a system based on a high power and high efficiency copper bromide laser for precision materials processing”,
  NATO Science for Peace 972685, okres realizacji: 1998-2001, kwota: 270.000 zł, kierownik projektu: prof. J. Mikielewicz,

1994

 • „New Generation Lasers for High Precision Materials Processing”,
  European Committee INCO-COPERNICUS CIPA CT-94-0214, okres realizacji: 1996-1999, kwota: 400.000 zł.
DO GÓRY