PL
EN

Współpraca

Jerzy Mizeraczyk
Jerzy Mizeraczyk
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O3/Z3 - Współpraca
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  prof. dr hab. inż.
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 288
  Email:
  Pokój:
  F 330
 • Dane osobiste

  Jerzy Mizeraczyk otrzymał dyplom magistra na Politechnice Gdańskiej w 1966 roku, stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim w 1975, doktora habilitowanego na Politechnice Gdańskiej w 1988. Stopień naukowy profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 1997.

  Jest członkiem Japońskiego Stowarzyszenia dla Promocji Nauki na Uniwersytecie w Nagoji, Fundacji A. von Humboldta i Fundacji H. Hertza na Uniwersytecie Ruhr w Bochum w RFN. Pracował jako Visiting Senior Researcher na Chalmers University of Technology (Göteborg, Szwecja), oraz McMaster University (Hamilton, ON, Kanada), a także profesor na Uniwersytecie Oita w Japonii.

  Aktualnie jest Kierownikiem Centrum Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Pracuje w dziedzinie fizyki plazmy, wyładowań elektrycznych, laserów gazowych i ich zastosowań, oraz zastosowań chemii plazmy w ochronie środowiska. Jest współedytorem międzynarodowego czasopisma International Journal of Plasma Environmental Science and Technology. Jest autorem lub współautorem ogółem około 680 opublikowanych artykułów i referatów konferencyjnych, w tym ponad 230 zagranicą z dziedziny techniki plazmowej i laserowej (w tym 80 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej).

 
DO GÓRY