PL
EN

Badania

Aktualnie badania Zakładu Oczyszczania Powietrza i Wody dotyczą zastosowania wyładowań elektrycznych w wodzie (tzw. wyładowań elektrohydraulicznych) do likwidacji zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych. Pracownicy Zakładu mają również doświadczenie w zastosowaniu plazmy wyładowań elektrycznych w gazach pod ciśnieniem atmosferycznym do usuwania tlenków azotu, lotnych związków organicznych i produkcji ozonu. Prowadzone są również badania nad zastosowaniem plazmy do likwidacji wycieków ropopochodnych w basenach portowych.

thunder   thunder

Wyładowanie w wodzie: U=30.5 kV

DO GÓRY