PL
EN

Prowadzone Badania

Modelowanie plazmy

Modelowanie plazmy metodami Particle-in-Cell Monte Carlo: sondy Langmuir'a w plazmie na potrzeby badań silników jonowych, analizy oddziaływań plazma-ścianka silnika i wynikający z tego proces niszczenia ścianki, wyznaczanie numeryczne współczynników transportu dla elektronów w gazach.

Badania nad cienkimi warstwami

Badania nad  cienkimi warstwami, m.in.  tlenku tytanu i cynku (TiO2, ZnO) otrzymywanego metodą napylania laserowego (Pulsed Laser Deposition). 

Warstwy ZnO z uwagi na swoje własności optyczno-elektryczne znajdują m.in. zastosowanie jako przezroczyste elektrody w ogniwach fotowoltaicznych. Cechują się one wysoką transparencją w zakresie światła widzialnego oraz wysoką przewodnością elektryczną.

Optymalizacja sprzętowo-kosztowa układów zasilania

Optymalizacja sprzętowo-kosztowa układów zasilania typu off-grid wykorzystujących urządzenia energii odnawialnej (turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne).

Badania prowadzone są w oparciu o symulację numeryczną wykorzystującą metodę godzinową.

Badania nad układem kolektorów słonecznych

Badania nad układem kolektorów słonecznych z pompą obiegową prądu stałego zasilaną bezpośrednio z ogniwa fotowoltaicznego.

Badania te są prowadzone we współpracy z Politechniką Gdańską. Takie rozwiązanie stosowane w małych instalacjach przygotowania c.w.u. gwarantują pełną niezależność systemu (układ nie wymaga podłączenia do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej).

Badania i rozwój laserów diodowych

Badania i rozwój laserów diodowych oraz ich zastosowań.

Celem tych prac jest rozwój laserów diodowych z wyjściem światłowodowym dla wzbudzania laserów światłowodowych jak i zastosowań medycznych (m.in. w dermatologii i chirurgii).

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY