PL
EN

Bałtycki Festiwal Nauki 2013

Podczas XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 22 – 25 maja 2013 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Oświetlenie ze słońca i wiatru – czyli jak ekologicznie i ekonomicznie oświetlać domowe podwórko”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/59/2013

Impreza miała formę stanowiska pokazowego zbudowanego na Dziedzińcu Południowym w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Podstawowymi elementami stanowiska były: turbina wiatrowa, 2 panele fotowoltaiczne, oprawa oświetleniowa LED zainstalowana na statywie tworząca model wolnostojącej lampy ulicznej. Dodatkowymi elementami stanowiska były elementy elektroniczne i elektryczne stanowiące niezbędny osprzęt prezentowanego hybrydowego układu zasilania: regulator ładowania IVT MPPT paneli fotowoltaicznych wraz z wyświetlaczem pokazującym aktualne parametry systemu (takie jak: napięcie, prąd, poziom naładowania akumulatorów), regulator ładowania turbiny wiatrowej, programowalny sterownik AF-10MRE zarządzający pracą oprawy oświetleniowej LED, 2 akumulatory żelowe KMNPS stanowiące bank akumulatorów systemu, przewody elektryczne oraz konektory połączeniowe.

Stanowisko zostało wykonane w sposób umożliwiający zobaczenie z bliska i dotknięcie każdego elementu składowego. Prezentowane urządzenia zostały opatrzone odpowiednią etykietą. Ponadto na stanowisku znajdowały się informacje dotyczące produkcji energii elektrycznej przez prezentowany system (dla lokalizacji: Gdańsk) oraz informacje dotyczące emisji CO2. Osobom odwiedzającym stanowisko udostępniony został komputer, na którym uruchomiona była bezpłatna aplikacja obliczająca emisję CO2 przez gospodarstwa domowe, pochodząca ze strony internetowej: ziemianarozdrozu.pl/kalkulator.

Przedstawiony został schemat elektryczny prezentowanego systemu, schemat budowy komercyjnego modułu fotowoltaicznego oraz jego najważniejszy element – pojedynczy „wafel” krzemowy. Każdy odwiedzający za pomocą multimetru uniwersalnego mógł sprawdzić zmianę napięcia obwodu otwartego ogniwa pod wpływem zmiany padającego promieniowania słonecznego. Omówione zostały możliwości aplikacyjne układów hybrydowych (PV + turbina wiatrowa), ich zalety oraz wady.

foto   foto

foto   foto

foto   foto

DO GÓRY