PL
EN

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI 2014

Podczas XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 20 – 23 maja 2014 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Kręć MOCno”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/86/2014.

Impreza miała formę stanowiska pokazowego zbudowanego na Dziedzińcu Południowym w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Podstawowy elementem stanowiska były dwa rowery górskie połączone w sposób trwały z generatorami rowerowymi. W trakcie pedałowania następowała konwersja energii ludzkich mięśni na energię mechaniczną a następnie na energię elektryczną w generatorach. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna magazynowana była w akumulatorach, a następnie dzięki zastosowaniu przetwornicy prądu stałego 12 V na prąd przemienny 230 V wykorzystywana była do ładowania telefonów komórkowych uczestników.

Stanowisko wyposażone zostało w uniwersalne ładowarki z zestawem kilkunastu końcówek do najpopularniejszych modeli telefonów komórkowych. Dodatkowo na kierownicy każdego z rowerów, w widocznym miejscu, zamontowana została żarówka halogenowa. Stanowiła ona rodzaj wskaźnika mocy chwilowej – jasność świecenia zależała od intensywności pedałowania.

Na monitorze obok rowerów możliwe było obserwowanie aktualnych parametrów systemu, tj. wartość chwilowa napięcia na zaciskach generatora, wartość chwilowa prądu płynącego przez obwód generatora, wartość generowanej mocy chwilowej oraz ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w danym okresie czasu.

DO GÓRY