PL
EN

Pracownia Materiałów Funkcjonalnych

Pracownia Materiałów Funkcjonalnych zajmuje się wytwarzaniem materiałów na drodze syntezy elektrochemicznej i chemicznej, jak również z wykorzystaniem metod fizycznych. Prace prowadzone w Pracowni obejmują również charakterystykę morfologii, struktury, właściwości optycznych, a także aktywności elektrochemicznej i fotoelektrochemicznej. Prowadzone są m.in. procesy kontrolowanej anodyzacji, które pozwalają na wytwarzanie warstw uporządkowanych nanorurek TiO2 bezpośrednio na podłożu tytanowym czy modyfikacje podłoży nanocząstkami metali przejściowych i polimerami elektroaktywnymi.

W Pracowni wykonywane są też badania zdolności materiału do konwersji energii słonecznej na elektryczną lub chemiczną, gromadzenia energii, jak również do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej.

Badania prowadzone są we współpracy z licznymi grupami naukowymi z jednostek krajowych (Centrum Nanobiomedyczne z Poznania, Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Chemiczny oraz Wydział Informatyki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego) i zagranicznych (Uniwersytet Friedrich-Alexander z Erlangen, Uniwersytet Bordeaux, Bułgarska Akademia Nauk) w ramach projektów finansowanych m.in. z programów NCN i NCBiR.

Pracownicy


DO GÓRY