PL
EN

Projects

 1. Title: TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back–up capacity for the transition of the European energy system (TURBO–REFLEX)
  Horizon 2020: Call: H2020–LCE–2017–RES–CCS–RIA; Activity: LCE–28–17–Power Plants
  General coordinator: General Electric Deutschland,
  IMP PAN Lider: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2017–2020
 2. Title: Reliable and Autonomous Monitoring System for Maritime Structures (RAMMS)
  ERA-NET: Call: Martec II 2015 Maritime Technologies II
  General coordinator: Fraunhofer LBF (Germany),
  IMP PAN Lider: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2016–2019
 3. Title: Quality assurance concepts for adhesive bonding of aircraft composite structures by advanced NDT (ComBoNDT)
  Horizon 2020: Call: H2020-MG-2014_TwoStages, Topic: MG-1.1-2014, Type of action: RIA
  General coordinator: Fraunhofer IFAM, Germany
  Lider IMP PAN: prof. W. Ostachowicz
  PUBLICATIONS
  Duration: 2015–2018
 4. Title: Structural Health Monitoring of Military Vehicles
  NATO – STO (Science and Technology Organization), AVT-220
  Partners: University of Victoria (Canada), University of Saarland (Germany), University of Patras (Greece), University of Siegen (Germany), Universidad Politecnica de Madrid (Spain), RISOE National Laboratory (Denmark), Institute of Fluid–Flow Machinery, PAS (Poland)
  Leader: University of Victoria (Canada)
  Representative from IMP PAN: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2014–2016
 5. Title: Eco-Composites: damage Analysis Using Laser shock Technology (ECAULT)
  PICS - Międzynarodowy Program Współpracy Naukowej (CNRS-PAN)
  Partners: PPRIME-Poitiers, PIMM-Paris, IMP PAN-Gdansk
  Leader: Institut PPRIME, CNRS
  Duration: 2014–2016
 6. Title: MARE-WINT new MAterials and REliability in offshore WINd Turbines technology
  Marie Curie Action, Grant agreement No. 309395
  General coordinator: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2012–2016
 7. Title: Holistic Monitoring System for Wind Turbines
  Internationales Büro des BMBF
  Leader: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2011 – 2012
 8. Title: ENCOMB Extended Non-Destructive Testing for Composite Bonds
  EC Grant FP7–2010, No. 266226
  Leader: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2010–2014
 9. Title: Novel and reliable optical fibre sensor systems for future security and safety applications (OFEeSa)
  COST ACTION – Action TD1001
  Member of the management committee: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2010–2014
 10. Title: STAtic and DYnamic piezo-driven stream WIse vortex generators for active flow Control  (STA-DY-WI-CO)
  Marie Curie Action, Grant agreement No. 251309
  Leader WP:  Prof. W. Ostachowicz (WP2 – Structural mechanics with piezoelectric actuators)
  Duration: 2010–2014
 11. Title: Innovative  MEthods of  Separated flow CONtrol in aeronautics (IMESCON)
  Marie Curie Action, Grant agreement No. 264672
  Leader WP: Prof. W. Ostachowicz (WP – Fibre Optics & Piezoelectric Sensors)
  Duration: 2010–2014
 12. Title: Boeing Co project
  No. C2-3108
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2008-2010
 13. Title: Boeing Co project
  No. C2-3408
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2008-2010
 14. Title: Structural Health Monitoring in Action
  EU Grant No. FP6-2002-Aero-2
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2006-2009
 15. Title: Smart sensing for structural health monitoring (S3HM)
  S3T a EUROCORES Programme - European Science Foundation
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2006-2009
 16. Title: ARTIMA (Aircraft reliability through intelligent materials application)
  EU Grant No. FP6-2002-Aero-1, AERO-2002-1.3.2.1.A2, AERO-1.3
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2005-2008
 17. Title: Preventing disasters from collapse of aircraft structures using vibration-based health monitoring
  NATO Grant - reference CBP.EAP.CLG 98151
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2005-2007
 18. Title: Structural optimisation and resulting damage monitoring implications
  EADS European Aerospace Defence and Space Company
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2002-2006
 19. Title: Modelling of wave propagation and damage location in structures
  Royal Society Grant No. ESEP/JP/2002
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2002-2005
 20. Title: Control of vibration by smart SMA-embedded composite structures
  EPSRC Grant No. GR/N06267 and No. N06328/01
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2000-2003
 21. Title: Dynamics of cracked composite material structures
  US Army Grant No. N68171-94-C-9108
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 1994-1996
 22. Title: Advanced finite element analysis of turbomachinery blades
  Council for International Exchange of Scholars (Fulbright Commission), Grant No. 17388/1993 Awarded to: G. Zboinski
  Duration: 1993-1994
 1. Title: Identyfikacja stałych sprężystych laminatów kompozytowych poprzez wykorzystanie krzywych dyspersji fal Lamba i metod optymalizacji
  Projekt NCN – OPUS nr 15 - No: 2018/29/B/ST8/00045
  Partners: IMP PAN
  Leader: dr hab. inż. P. Kudela
  Duration: 2019–2021
 2. Title: Aktywna probalistyczna metoda monitorowania stanu konstrukcji z zaawansowanych materiałów kompozytowych w zmiennych warunkach zewnętrznych
  Projekt NCN – OPUS nr 15 - No: 2018/29/B/ST8/02904
  Partners: IMP PAN
  Leader: dr inż. Shirsendu Sikdar
  Duration: 2019–2021
 3. Title: Wpływ jednoczesnego oddziaływania temperatury i wilgotności na struktury anizotropowe: od teorii do badań doświadczalnych
  Projekt NCN – OPUS nr 12 - No: 2016/23/B/ST8/03088
  Partners: IMP PAN
  Leader: prof. dr hab. inż. W. Ostachowicz
  Duration: 2017–2020
 4. Title: Badania wpływu rozklejenia w przekładkowych materiałach kompozytowych z plastrem miodu poddanych wpływom środowiska
  Projekt NCN – PRELUDIUM nr 12 - No: 2016/23/N/ST8/01326
  Leader: mgr inż. S. Sikdar
  Duration: 2017–2019
 5. Title: Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich odziaływania z elementami konstrukcji
  Projekt NCN – SONATA BIS (nr 6 2016/22/E/ST8/00068)
  Leader: dr Paweł Malinowski
  Duration: 2017–2021
 6. Title: Analiza wpływu wilgotności i temperatury na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych
  Projekt NCN – PRELUDIUM nr 9 - No: 2015/17/N/ST8/01166
  Partners: IMP PAN, PW
  Leader: mgr inż. R. Soman
  Duration: 2016–2018
 7. Title: Technologie autonomicznej rekonfiguracji materiałów w pojazdach (TARMwP)
  Projekt Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS 3 – NCBiR) - ID: 246216
  Partners: IMP PAN, PW
  Leader: IMP PAN (Prof. W. Ostachowicz)
  Duration: 2015–2017
 8. Title: Badania zjawiska konwersji modów fal sprężystych w elementach cienkościennych z nieciągłościami
  Projekt NCN – SONATA (nr 7 DEC-2014/13/D/ST8/03167)
  Leader: Tomasz Wandowski
  Duration: 2015–2018
 9. Title: Wpływ czynników zewnętrznych na impedancję elektromechaniczną
  Projekt NCN – SONATA (nr 6 2013/11/D/ST8/03355)
  Leader: Paweł Malinowski
  Duration: 2014–2017
 10. Title: Wzbudzanie i kontrola fal mechanicznych w ośrodkach nieliniowych
  Projekt badawczy dla doświadczonych naukowców mający na celu realizację pionierskich, interdyscyplinarnych badań naukowych (MAESTRO – NCN)
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2014–2017
 11. Title: Badanie zjawiska propagacji fal sprężystych w materiałach kompozytowych z imperfekcjami
  Projekt badawczy realizowany w ramach współpracy międzynarodowej (Harmonia – NCN)
  No. UMO-2012/06/M/ST8/00414
  Partners: IMP PAN, DICAM – University of Bologna
  Leader: IMP PAN (Prof. W. Ostachowicz)
  Duration: 2013–2016
 12. Title: Nieinwazyjne metody oceny degradacji fizyko – chemicznej i mechanicznej elementów konstrukcji kompozytowych (KOMPNDT)
  Projekt Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS – NCBiR)
  Consortium: PW, IMP PAN, MEG GROUP  Sp. z o.o.
  Leader: IMP PAN (Prof. W. Ostachowicz)
  Duration: 2012–2015
 13. Title: Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich (AQUILLO)
  Projekt Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS – NCBiR)
  Consortium: CTO S.A., IMP PAN, IO PAN, IM, PG, BALTEX S.A.
  Leader: CTO S.A.
  Duration: 2012–2015
 14. Title: Adaptacyjna metoda elementów skończonych do analizy układów elektro–mechanicznych czujnik/wzbudnik piezoelektryczny–konstrukcja
  Projekt NCN – No. 5153/B/T02/2011/40
  Leader: dr hab. inż. Grzegorz Zboiński
  Duration: 2011–2015
 15. Title: Wpływ aktywacji materiałów inteligentnych na dynamikę konstrukcji
  Projekt MNiSW – Iuwentus Plus II, No. IP2011 032671
  Leader: Katarzyna Majewska
  Duration: 2012–2014
 16. Title: Przetworniki piezoelektryczne w badaniach nieniszczących
  Projekt MNiSW – Iuwentus Plus II, No. IP2011 033071
  Leader: Paweł Malinowski
  Duration: 2012–2013
 17. Title: Metodyka monitorowania konstrukcji inteligentnych
  Projekt MNiSW – Iuwentus Plus II, No. IP2011 035771
  Leader: Magdalena Mieloszyk
  Duration: 2012–2014
 18. Title: Nieinwazyjne metody monitorowania stanu technicznego konstrukcji
  Projekt MNiSW – Iuwentus Plus II, No. IP2011 058971
  Leader: Tomasz Wandowski
  Duration: 2012–2014
 19. Title: PROFAL - System monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą analiz propagacji fal Lamba (SHM system based on Lamb waves propagation analysis)
  No. WND-POIG.01.03.01-22-078/09
  Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe
  Duration: 2010-2012
  Leader: Prof. W. Ostachowicz
 20. Title: Safety and lifetime evaluation of large off-shore and land structures using FBG optical fibre sensors
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. R03 0059 06
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2009-2012
 21. Title: NDT and SHM methods for condition monitoring of main rotor blades
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. N504 418 637
  Awarded to: Air Force Institute of Technology, Warsaw
  Leader IMP PAN: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2009-2011
 22. Title: MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności 
  Projekt Kluczowy No. POIG.01.01.02-00-013/08
  Consortium: PW, AGH, IPPT and IFFM
  Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  Leader IMP PAN: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2008-2012
 23. Title: Novel material technologies for aircraft industry
  Projekt Kluczowy No.POIG.01.01.02-00-015/08
  Awarded to: Politechnika Rzeszowska
  Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  Duration: 2008-2015
  Representative (2008-2011) – Prof. W. Ostachowicz
  Representative (2008-2015) – Prof. P. Doerffer
 24. Title: Structural Health Monitoring using FBG sensors
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. N501 317 137
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2009-2011
  Research team: Prof. W. Ostachowicz (supervisor), M. Mieloszyk
 25. Title: Damage localisation in plates using various transducer networks
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. N501 335 034
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2007-2010
  Research team: Prof. W. Ostachowicz (supervisor), T. Wandowski
 26. Title: Damage localisation using elastic waves interference
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. N501 335 134
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2007-2010
  Research team: Prof. W. Ostachowicz (supervisor), P. Malinowski
 27. Title: Structural health monitoring of critical structures
  Consortium lead by AGH, Grant No. R03 015 02
  Thematic group leader: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2007-2009
 28. Title: The influence of activation of magnetic shape memory actuators on selected dynamic characteristics of structures
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. N501 002 32/0248
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2007-2009
  Research team: Prof. W. Ostachowicz (supervisor), K. Majewska
 29. Title: Damage detection in selected composite elements of structures by the elastic wave propagation method
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. N501 001 31/0103
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2006-2008
  Research team: Prof. W. Ostachowicz (supervisor), P. Kudela
 30. Title: Investigation of composite structures of controllable properties (by the use of multi-functional materials)
  Professorial Grant (The Foundation of Polish Science)
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2005-2008
 31. Title: Dynamic behaviour of intelligent smart composite structures with magnetic shape memory components
  MNiSW Grant (Ministry of Science and Higher Education) No. 4 T07A 003 28
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2005-2008
 32. Title: Adaptive analysis of natural frequencies and vibration modes of elastic mechanical systems
  KBN Grant (State Committee for Scientific Research) No. 5 T07A 040 24
  Awarded to: G. Zboinski
  Duration: 2003-2006
  Research team: G. Zboinski (supervisor), M. Jasinski
 33. Title: Application of the spectral finite element method for damage detection in constructional elements
  KBN Grant (State Committee for Scientific Research) No. 8 T07B 057 20
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 2001-2004
 34. Title: Dynamics of composite beams and plates reinforced with shape memory alloy fibres
  KBN Grant (State Committee for Scientific Research) No. 7 T07A 041 11
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 1996-1999
 35. Title: Dynamic analysis of composite constructional elements with a crack and delamination
  KBN Grant (State Committee for Scientific Research) No. 7 T07A 024 10
  Duration: 1996-1998
  Research team: Prof. W. Ostachowicz (supervisor), A. Żak
 36. Title: Hierarchical modelling of mechanical systems consisting of solid, thick and thin-walled parts as well as of transition zones
  KBN Grant (State Committee for Scientific Research) No. 7 T07A 041 14
  Awarded to: G. Zboinski
  Duration: 1996-1998
 37. Title: Vibration analysis of single and mulit-layered composite beams with fatigue cracks
  KBN Grant (State Committee for Scientific Research) No. 3P4 02 039 06
  Awarded to: Prof. W. Ostachowicz
  Duration: 1994-1996
DO GÓRY