PL
EN

Oferta dla Przemysłu

 • Diagnostyka i ocena stanu dynamicznego maszyn
 • Dobór, analiza i optymalizacja systemów łożyskowania
 • Projektowanie i badania maszyn przepływowych (np. mikroturbin)
 • Projektowanie i badania układów kogeneracyjnych ORC
 • Optymalizacja konstrukcji, analizy strukturalne, cieplne i przepływowe
 • Eksperymentalna i symulacyjna analiza modalna konstrukcji
 • Pomiary rozkładu temperatury kamerą termowizyjną
 • Projektowanie i budowa stanowisk badawczych
 • Szybkie prototypowanie (wydruki 3D)
 • Szkolenia z zakresu: dynamiki wirników, diagnostyki maszyn, łożyskowania, OZE

Przykładowe Realizacje

 • Ocena stanu dynamicznego hydrozespołu o mocy 0,6 MW w elektrowni wodnej w Tarnówce (2012)
 • Opracowanie projektu instalacji ORC o mocy cieplnej 250 kW i elektrycznej 25 kWe (2015)
 • Ocena stanu dynamicznego hydrozespołów o mocy 315 kW w EW Hulebo, Szwecja (2015)
 • Badania prototypowej mikroturbiny promieniowo-osiowej o mocy 15 kW (2015)
 • Badania prototypowego kotła na biomasę z modułem kogeneracyjnym ORC (2015)
 • Pomiary drgań hydrozespołu w elektrowni wodnej Bobrowice IV (2015)
 • Analiza konstrukcji tarczy oporowej sprężarki odśrodkowej o mocy 12 MW (2017)
 • Analiza przyczyn uszkodzenia turbosprężarki gazu syntezowego o mocy 15 MW (2017)
 • Badania wibrodiagnostyczne pompy wirowej o mocy 3,3 MW (2017)
 • Badania eksperymentalne prototypowych łożysk foliowych (2018)
 • Pomiary i analiza drgań hydrozespołu w elektrowni Pilchowice I (2018)
 • Opracowanie stanowiska do badań maszyn wysokoobrotowych (2018)
 • Opracowanie konstrukcji mikroturbiny energetycznej o mocy 1 kW (2018)
 • Ocena stanu technicznego łożysk ślizgowych silników elektrycznych o mocy 0,6 MW (2019)
 • Pomiary i analiza drgań hydrozespołów w elektrowni wodnej Świnna Poręba (2020)
 • Obliczenie żywotności hydrozespołu z turbiną typu Kaplana o mocy 6 MW (2020)
 • Wyznaczenie charakterystyk dynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych wodą (2021)

Badania diagnostyczne hydrozespołu w elektrowni wodnej
Badania diagnostyczne hydrozespołu w elektrowni wodnej

DO GÓRY