PL
EN

Oferta dla Przemysłu

 1. Diagnostyka i ocena stanu dynamicznego maszyn.
 2. Projektowanie i badania maszyn przepływowych (np. mikroturbin parowych).
 3. Projektowanie i badania układów ORC.
 4. Eksperymentalna i symulacyjna analiza modalna konstrukcji.
 5. Analizy strukturalne, cieplne i przepływowe.
 6. Dobór i optymalizacja systemów łożyskowania.
 7. Pomiary rozkładu temperatury kamerą termowizyjną.
 8. Szybkie prototypowanie (wydruki 3D).
 9. Budowa stanowisk badawczych.
 10. Szkolenia z zakresu:
  • dynamiki maszyn wirnikowych,
  • wibrodiagnostyki maszyn,
  • łożyskowania,
  • odnawialnych źródeł energii,
  • inne (do uzgodnienia).

kontakt:  grzegorz.zywica(at)imp.gda(.)pl

Przykładowe Realizacje

 1. Wdrożenie modułu symulacyjnego opartego na programach środowiska MESWIR oraz serii NLDW do BAZY WIEDZY pierwszego polskiego systemu eksperckiego DT200 (1998 r.)
 2. Ocena stanu dynamicznego hydrozespołu o mocy 600 kWe w elektrowni wodnej w Tarnówce (wrzesień 2012 r.)
 3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń pt. „Domy plus-energetyczne szansą dla eko-energetyki” (październik 2012 r.)
 4. Opracowanie opinii o wdrożonej technologii nt. wysokoobrotowego, wielopłaszczyznowego wyważania rotorów (wrzesień 2014 r.)
 5. Wykonanie serii elementów prototypowych w technologii wydruku 3D (2014 r.)
 6. Opracowanie projektu oraz dokumentacji wykonawczej instalacji ORC o mocy cieplnej 250 kW i elektrycznej 25kWe (luty 2015 r.)
 7. Ocena stanu dynamicznego 2 hydrozespołów o mocy 315 kW w miejscowości Hulebo (kwiecień 2015 r.)
 8. Badania eksperymentalne charakterystyk prototypowej mikroturbiny promieniowo-osiowej (kwiecień 2015 r.)
 9. Przeprowadzenie badań prototypowego kotła na biomasę z modułem kogeneracyjnym ORC (maj 2015 r.)
 10. Identyfikacja nadmiernych drgań konstrukcji turbozespołu w elektrowni wodnej oraz usunięcie ich przyczyny (listopad 2015 r.)
 11. Modernizacja linii technologicznej suszenia: opracowanie koncepcji modernizacji, analiza obliczeniowa i ocena wpływu zaproponowanych zmian na efektywność suszenia (styczeń 2016 r.)
 12. Analiza przepływowa fragmentu tunelu suszarni z wykorzystaniem techniki CFD (kwiecień 2016 r.)
 13. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w obrębie tarczy oporowej wirnika sprężarki odśrodkowej (marzec 2017 r.)
DO GÓRY