PL
EN

Projekty badawcze - w trakcie realizacji

1. Projekt NCN Sonata 11 nr 2016/21/D/ST8/01711 (okres realizacji 2017-2020) pt. Badania i modelowanie procesów antywibracyjnych występujących w łożyskach wysokoobrotowych o zmiennej geometrii

2. Projekt Biostrateg (TechRol) nr 3/344128/12/NCBiR/2017 (okres realizacji 2018-2021) pt. Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej

3. Projekt aplikacyjny VoltAeris nr POIR.04.01.04-00-0014/17 (okres realizacji 2018-2022) pt. Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny

4. Projekt NCN Opus 14 koordynowany przez AGH (okres realizacji 2018-2022) pt. Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych - modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych

5. Projekt NCBR Lider ACTIVERING (okres realizacji 2019-2021) pt. Aktywne łożyska foliowe ze zmiennymi właściwościami dynamicznymi

PROJEKTY BADAWCZE - ZAKOŃCZONE

1.     Projekt nr POIR.02.03.02-22-0009/15-00 (okres realizacji 2016-2018) pt. Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz nie wymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt realizowany we współpracy z firmą SARK Sp. z o.o.

2.     Projekt NCN Preludium 9 nr 2015/17/N/ST8/01825 (okres realizacji: 2016-2018) pt. Przedziały adekwatności liniowych i nieliniowych metod określania właściwości dynamicznych maszyn wirnikowych

3.     Projekt nr PBS1/A6/6/2012 (okres realizacji 2012-2015) pt. Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy stabilności termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych

4.     Program strategiczny NCBR – „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” (okres realizacji 2010-2015), Zadanie badawcze nr 4: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

5.     Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08 (okres realizacji 2008-2014) pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

6.     Projekt łożyskowy nr POIG.01.03.01-00-027/08-00 (okres realizacji 2008-2012) pt. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych

7.     PBZ-038-06 (okres realizacji 1995-1998) – Opracowanie nowoczesnych systemów diagnostycznych turbozespołów krajowych bloków energetycznych dużej mocy

DO GÓRY