PL
EN

Współpraca Naukowa

Pracownicy Zakładu Dynamiki i Diagnostyki Turbin współpracują naukowo z następującymi jednostkami:

 • Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych
 • Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 • University of Twente (Holandia)
 • Aalborg University (Dania)
 • Instytut Problemów Budowy Maszyn w Charkowie (Ukraina)
 • LMS Leuven (Belgia)
DO GÓRY