PL
EN

Publikacje

 1. Vitaly GNESIN, Romuald RZĄDKOWSKI, Luba KOLODYAZHNAYA,
  A Coupled Fluid-Structure Anałysis for 3D Flutter in Turbomachines,
  Materiały konferencyjne ASME TURBOEXPO 2000, 8-11 maja 2000, Niemcy
  pdf
 2. Romuald RZĄDKOWSKI, Leszek KWAPISZ, Jacek SOKOŁOWSKI,
  Frequencies and Modes of Rotating Flexible Shrouded Bladed Discs-Shaft Assemblies,
  TASK QUARTERLY 7 No 2 (2003), 215-231
  pdf
 3. Romuald RZĄDKOWSKI, Piotr DOERFFER, Vitaly GNESIN, Marek SOLIŃSKI, Piotr FLASZYNSKI, Boleslaw LUNIEWICZ, Piotr OSTROWSKI, Wojciech RADULSKI,
  Aerodynamic Unseady Forces of the Rotor Blades in the Turbine Stage with Steam Extraction,
  Materiały IX konferencji międzynarodowej PRZEPLYWOWE MASZYNY WIRNIKOWE, Rzeszów-Myczkowce, 16-18 Październik 2003, Polska
  pdf
 4. Romuald RZĄDKOWSKI, Leszek KWAPISZ, Jacek SOKOŁOWSKI,
  The Influence of the Blade Lenght on the Natural Frequencies and Modes Shapes of Two Bladed Rigid Discs on the Shaft,
  Konferencja TURBINES OF LARGE OUTPUT, Stulecie urodzin prof. Roberta Szewalskiego
  pdf
 5. Romuald RZĄDKOWSKI, Vitaly GNESIN,
  3D Unsterady Forces of the Transonic Flow Through A Turbine Stage with Vibrating Blades,
  Materiały konferencyjne ASME TURBO EXPO 2002 Land, Sea and Air, 3-6 Czerwca 2002 Amsterdam, Holandia
  pdf

Inne publikacje prof. dr hab. inż R. Rządkowskiego

Monogrfie

 1. Rządkowki R.,
  Dynamic of Rotor Steam Turbine Blading, Part Two, Bladed Discs,
  Maszyny Przepływowe Tom 22, Wrocław Ossolineum, 1998.

Artykuły

 1. Rządkowski R., Kovalov A.:
  2D Inviscid flutter of the Mistuned Fourth and First Standaed Configuration,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 112, 139-154, 2003.

 2. Sokołowski J., Rządkowski R., Kwapisz L.:
  Frequncies and Modes of Rotating Flxible Shruouded Bladed Discs-Shaft Assemblies,
  TASK Quarterly 7, 2, 215-231, 2003.

 3. Rządkowski R.:
  Comparison of the Linear and Nonlinear Cumulative Damage Theories in Transient Analysis of a Tuned and Mistuned Turbine Blades,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 112, 155-170, 2003.

 4. Rządkowski R., Gnesin V., Soliński M.:
  High and Low Frequency Excitations of the Last Stage Rotor Blades and Shaft of the Steam Turbine 13K215,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 114, 123-132, 2003.

 5. Sokołowski J., Rządkowski R., Kwapisz L.:
  Influence of the Blade Length on the Natural Frequencies and Mode Shapes of Two Bladed Rigid Discs on the Shaft,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 114, 177-190, 2003.
 1. Rządkowski R., Gnesin V.:
  3D Unsteady Forces of the Transonic Flow Through a Turbine Stage with Vibrating Blades,
  ASME Paper GT-2002-300311, 2002.

 2. Gnesin V., Kolodyazhnaya L, Rządkowski R.:
  A Numerical Modelling of Stator-Rotor Interaction in Turbine Stage with Oscillating Blades,
  ASME Paper IMECE2002-32975, 2002.

 3. Rządkowski R, Gnesin V.:
  3D Inviscid Flutter of a Nonrotating Last Stage Steam Turbine Blades,
  Advances in Vibration Engineering, Vol.1, No(1), 76-89, 2002.

 4. Rządkowski R, Kovalyov A.:
  2D Bending and Torsional Flutter of the Mistuned Turbine Blades,
  Advances in Vibration Engineering, Vol.1, No(3), 233-245, 2002.

 5. Rao J.S., Rządkowski R.:
  Life Estimation of Tuned and Mistuned Blades using Linear and Nonliner Cumulative damage Theories,
  Advances in Vibration Engineering, Vol.1, No(4), 222-234, 2002.

 6. Gnesin V., Rządkowski R.:
  A Coupled Fluid-Structure Analysis for 3D Inviscid Flutter of IV Standard Configuration,
  Journal of Sound and Vibration, 251(2), 315-327, 2002.

 7. Gnesin V., Rządkowski R.:
  3D Inviscid Flutter of IV Standard Configuration. Part I. Harmonic oscillations,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 111, 37-50, 2002.

 8. Rządkowski R., Gnesin V.:
  3D Inviscid flutter of IV Standard Configuration. Part II. Coupled Fluid-Structure Oscillation,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 111, 51-71, 2002.
 1. Rządkowski R., Gnesin V., Kolodyazhnaya L.:
  Aeroelastic Oscillations of Blade Row in 3D Transonic Flow Through a Turbine Stage,
  Vibracji v Technikie i Technologiach, Vceykrainskij naukovo-technicznyj zyrnal, No 4(20), 24-31, 2001.

 2. Gnesin V., Rządkowski R.:
  3D Inviscid Flutter of the Mistuned Cascade,
  Vibracji v Technikie i Technologiach, Vceykrainskij naukovo-technicznyj zyrnal, No 4(20), 107-113, 2001.

 3. Gnesin V., Kolodyazhnaya L., Rządkowski R.:
  Coupled Aeroelastic Oscillations of a Turbine Blade Row in 3D Traansonic Flow,
  Journal of Thermal Science, Vo. 10, No. 4, October, 318-324, 2001.

 4. Rządkowski R., Gnesin V., Kolodyozhnaya L.:
  The 3D Coupled Fluid-Structure Aeroelastic Oscillations in the Long Steam Turbine Blade,
  p.841-861 in Book:Unsteady Aerodynamics, Aeroacustics and Aeroelastocity of Turbomachines edited by P.Ferrand, S.Aubert,Presses Universitaires de Grenoble, 2001.

 5. Rządkowski R., Gnesin V.:
  Aeroelastic Behaviour of the Last Stage Steam Turbine Blades. Part I. Harmonic Oscillations,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 108, 59-72, 2001.

 6. Gnesin V., Rządkowski R.:
  Aeroelastic Behaviour of the Last Stage Steam Turbinem Blades. Part II. Coulped Fluid-Structure Oscillations,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 108, 73-94, 2001.

 7. Rządkowski R., Gnesin V.:
  3D Inviscid Flutter of Rotor Blades and Stator-Rotor Stage,
  TASK Quarterly 5, 4, 567-577, 2001.
 1. Gnesin V., Rządkowski R., Kolodyazhnaya L.:
  A Coupled Fluid-Structure Analysis for 3D Flutter in Turbomachines,
  ASME Paper No 2000-GT-380, 2000.

 2. Rządkowski R., Kovalyov A.:
  Czislennoje Modelirowanije Izgibno-Krutilnovo Flattera pri Kinamaticzeski zadanom Zakonie Kolebanij,
  Zbornik Naucznych Trudov, Avacjonalnoj Akademii nauk Ykrainy: Sowerszenstowanie Turbnoystanovok Metodami matematiczeskogo i Fiziczeskowo Modelirovanija, Charkov 2000, 238-241, 2000.

 3. Rządkowski R., Kovalyov A.:
  Czislennoje Modelirowanije Kolebanij Lopatok s Rastrojkoj Sobstvennych Czastot,
  Zbornik Naucznych Trudov, Avacjonalnoj Akademii nauk Ykrainy: Sowerszenstowanie Turbnoystanovok Metodami matematiczeskogo i Fiziczeskowo Modelirovanija, Charkov 2000, 233-237, 2000.

 4. Rządkowski R., Gnesin V., Kolodyazhnaya L.:
  Samowozbuzdajuszczejsja kolebanija lopatok wencow turbomaszin w niestacjonarnom transzwukowom potokie gaza,
  Zbornik Naucznych Trudov, Avacjonalnoj Akademii nauk Ykrainy: Sowerszenstowanie Turbnoystanovok Metodami matematiczeskogo i Fiziczeskowo Modelirovanija, Charkov 2000, 222-228, 2000.

 5. Rządkowski R., Kovalyov A.:
  Selfexcited vibration of a palisade in 2D subsonic, transonic, and supersonic flow,
  TASK Quarterly 4, 1, 49-80, 2000.

 6. Rządkowski R., Gnesin V.:
  The Numerical and Experimantal Verification of the 3D Inviscid Code,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 106, 69-95, 2000.

 7. Gnesin V., Rządkowski R.:
  The theoretical model of 3D flutter in subsonic, transonic and supersonic inviscid flow,
  Transaction of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 106, 45-68, 2000.

 8. Rządkowski R., Gnesin V.:
  Analysis of 3D Flutter of Long Steam Turbine Blades-Harmonic Oscillations,
  Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery 117, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka, 239-248, 2000.
 1. Rządkowski R., Gnesin V., Kolodyazhnaya L.:
  A 3D Coupled Fluid-Structure Aeroelastic Analysis for Turbomachinery Rotor Blades Row,
  Journal of Mechanical Engineering, Vol. 2, No 3-4, 45-54, 1999.

 2. Rządkowski R.:
  Vibration of Plates with Beams in the 2D Compressible Flow,
  Archives of Civil Engineering, XLV, 2, 431-344, 1999.

 3. Rządkowski R , Gnesin V., Kovalyov A.:
  Comparison of the 2D and 3D Models of Flutter of a Palisade in an Inviscid Flow,
  Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery 115, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka, 349-356, 1999.

 4. Gnesin V., Rządkowski R., Kolodyazhnaya L:
  The Numerical Study of 3D Flutter in a Transonic Blade Row,
  Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery 115, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka, 149-158, 1999.

 1. Rządkowski R , Gnesin V., Kovalyov A.:
  The 2D Flutter of a Bladed Disc,
  Prace Instytutu Lotnictwa 4/95 (155), 101-110, Warszawa 1998.

 1. Rządkowki R.:
  Resonance Vibration of Mistuned Bladed Discs in Stationary Operations,
  ASME paper 97-GT-499, 1997.

 1. Rządkowki R.:
  Transient Nozzle Exciatation of Mistuned Bladed Discs,
  Journal of Sound and Vibration, 190 (4), 629-643, 1996.

 1. Rządkowki R.:
  The General Model of Free Vibrations of Mistuned Bladed Discs. Part I. Theoretical Model,
  Journal of Sound and Vibration, 173(3), 9 June, 395-401, 1994.

 2. Rządkowki R.:
  The General Model of Free Vibrations of Mistuned Bladed Discs Part II. Numerical results,
  Journal of Sound and Vibration, 173(3), 9 June, 402-413, 1994.

 3. Rządkowki R.:
  The Partial Admission of Tuned and Mistuned Bladed Discs,
  Journal of Sound and Vibration, 171(2), 24 March, 201-217, 1994.

 4. Rządkowki R.:
  The Model of Flutter of Bladed Discs in Incompressible Flow,
  ZAMM, 74, 5, T 418-T 420, 1994.

 1. Rządkowki R.,
  Two Dimensional Incompressible Flow Through a Vibrating Bladed Disc. Theoretical Model,
  ZAMM, 73, 6, T 611-T 613, 1993.

 1. Rządkowki R.,
  A Higher-Order Linear Theory for Isotropic Plates- II. Numerical Realization,
  Int. J. Solids Structures, 29(7), 8, 37-844, 1992.

 2. Rządkowki R.,
  Transient Vibration of a Mistuned Bladed Disc During Run-up,
  ZAMM, 72, 4, T 22-T 24, 1992.
DO GÓRY