PL
EN

Wtórne struktury wirowe w wieńcach stopni turbinowych

Przepływ przez stopień turbinowy jest bardzo złożony strukturalnie wskutek obecności w nim licznych wtórnych struktur wirowych generowanych zarówno w wieńcu kierowniczym jak i wirnikowym. Przy krawędziach natarcia łopatek kierowniczych i wirnikowych, w pobliżu ich ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych tworzą się wiry podkowiaste. Wewnątrz kanałów łopatkowych wiry te łączą się, częściowo lub całkowicie, z wirami kanałowymi formowanymi przez przepływ poprzeczne. Krawędzie spływu łopatek kierowniczych i wirnikowych są z kolei miejscem generacji śladów wirowych unoszonych przez przepływ główny w kierunku następnych palisad. Również oderwania przepływu, okazjonalnie obserwowane w kanałach wirnikowych mogą prowadzić do powstania dodatkowych dużych wirów o trudnych do przewidzenia kierunkach rotacji. Nieustanne wzajemne oddziaływanie pomiędzy wyżej wymienionymi strukturami czyni badanie przepływu przez stopnie turbinowe niezwykle trudnym.

  

Oddziaływanie pomiędzy wtórnymi wirami (po prawej) rejestrowane w odległości 0.1 cięciwy łopatki wirnikowej za wirnikiem stopnia turbiny wysokoprężnej (po lewej). Prezentowane struktury wirowe: 1 – ślad kierowniczy; 2 – górny kierowniczy wir kanałowy; 5 – dolny wirnikowy wir kanałowy; 6 – górny kierowniczy wir krawędziowy; 7 – dolny kierowniczy wir kanałowy; 8 - ślad wirnikowy; 9 – dolny wirnikowy wir krawędziowy.

Obecność wirów wtórnych dynamicznie oddziałujących ze sobą jest źródłem wielu niekorzystnych efektów zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. W skali lokalnej wiry te powodują fluktuacje parametrów przepływowych rejestrowanych w pobliżu ich chwilowych położeń. W skali globalnej SA one źródłem dodatkowych strat i spadku sprawności stopnia.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY