PL
EN

Emerytowani Pracownicy

Jerzy Krzyżanowski
Jerzy Krzyżanowski
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O5/Z1 - Emerytowani Pracownicy
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  prof. dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Emerytowany profesor IMP PAN
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 199
  Email:
  Pokój:
  F 409
 • Dane osobiste

  Urodził się 26.05.1927 we Lwowie.

  Edukację pozyskał w Politechnice Gdańskiej [mgr n.t. -1951, kand.n.t. -1958, dr.hab.inż.- 1969] i w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN (IMP-PAN) [prof.-1973].

  Zatrudniony w Politechnice Gdańskiej jako asystent i adiunkt, 1951-1956, oraz w IMP-PAN jako samodzielny pracownik naukowo-badawczy, 1956-1969, docent 1969-1973, oraz profesor od 1973.

  W IMP-PAN pełnił funkcje:
  - 1958-1970 Kierownika Zakładu Dynamiki Gazów,
  - 1970-1977 Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych,
  - 1977-1998 Dyrektora Instytutu, (21lat!),
  - 1998 przeszedł na emeryturę, zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki Turbin Ośrodka Termomechaniki Płynów IMP-PAN na części etatu.

  Zainteresowania naukowe koncentruje wokół:
  - aerodynamiki maszyn przepływowych,
  - teorii i badań eksperymentalnych palisad łopatkowych,
  - przepływów dwufazowych i erozji układów  łopatkowych turbin,
  - diagnostyki cieplno–przepływowej obiektów energetycznych.

  Dorobek naukowy przedstawił w ponad 160 publikacjach w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Pracę kandydacką przedstawił w Archiwum Budowy Maszyn, 1958, pracę habilitacyjną p.t. „Wybrane zagadnienia ruchu fazy ciekłej w stopniu turbiny kondensacyjnej” opublikował w broszurze P.W.N. w 1969r. W serii wydawniczej Maszyny Przepływowe opublikował książkę „Erozja łopatek turbin parowych” w wydawnictwie Ossolineum, 1991, zaś w Wydawnictwie IMP-PAN , wspólnie z dr Jerzym Głuchem, opublikował książkę p.t. „Diagnostyka cieplno - przepływowa obiektów energetycznych”, 2004. W 2010 r., wspólnie z córką Magdaleną Krzyżanowską-Mierzewską w warszawskim wydawnictwie W.A.B. opublikował dzieło literackie „Według ojca, według córki - historia rodu”.
  Dorobek dydaktyczny pozyskał wykładając na Politechnice Gdańskiej, 1949-1980, w Uniwersytecie w Zagrzebiu, 1969 –1970, w University of Delavare i Michigan University, 1971-1972, w Stuttgart Uniwersität, 1983-1984 i 1987; Stażysta u Sulzer’a i ABB w Szwajcarii, 1961-1962.

  Doświadczenia organizacyjne pozyskał na kierowniczych stanowiskach w IMP-PAN, jako krajowy koordynator programów badawczych międzyresortowych, centralnych programów badawczo - rozwojowych, programu  rządowego PR8 , licznych grantów Komitetu Badań Naukowych , -2004; jako członek szeregu Rad Naukowych, Komitetów Naukowych PAN, (m.inn.: Komitetu Problemów Energetyki, 1971-, w tym jego wiceprzewodniczący, Komitetu Mechaniki PAN, 1972 -, członek jego Sekcji Mechaniki Płynów, 1993 -, Komitetu Spalania PAN, 1983-1998,...) i zagranicznych organizacji naukowych ( m.in.: członek ASME, 2000-, członek ASME Turbomachinery Committee, 1972-, członek Komitetu Organizacyjnego European Turbomachinery Conference, -, ...).

  Przyczynił się przez restrukturyzację, (1980 - 1981) , do modernizacji instytutu i przekształcenie jego profilu w nowoczesny instytut badań podstawowych z rzetelnym kontaktem z gospodarką , krajowymi i zagranicznymi partnerami badań.

  Członek krajowych organizacji zawodowych i naukowych w tym m.in.: członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, 1973-,

  Wyróżnienia:
  Krzyżem Kawalerskim, 1980, i Komandorskim, 1989, Polonia Restituta, nagrodami naukowymi Wojewody Gdańskiego, i Sekretarza Naukowego PAN.
  Działalność literacka - książka pt. "Według ojca, według córki - historia rodu", Wyd. W.A.B., Warszawa, nagrodzona w konkursie "Książka historyczna roku 2010", przez redakcję czasopisma "Polityka".

  Notowany przez:
  - International Biographical Center, Man of Achievements, XV Ed. , 1993,
  - Longman Who is Who in Sciences, Ed 1986, 1991,
  - Who is Who in Poland, 1984, 1989, 1993 Ed,
  - Who is in the Committees of IGTI, ASME, since 1973 i inn.

  Hobby:
  - żeglarstwo, narciarstwo.

 
DO GÓRY