PL
EN

Działalność Zakładu - Archiwum

Workshop Turbomachinery

Od 1986 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu prof. Jerzego Krzyżanowskiego Zakładowi udało się skupić obszerne europejskie środowisko naukowe wokół tematyki nowych narzędzi pracy inżynierskiej, konwersji energii w przepływach oraz maszyn wirnikowych:

  • przedstawicieli Uniwersytetów w Stuttgarcie, Dreźnie, Pradze (Czeskiej), przedstawicieli Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej oraz inicjatora – Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,
  • przedstawicieli przemysłu: ALSTOM Power, Siemens i firmy Škoda

Środowisko to funkcjonuje od lat jako Workshop Turbomachinery (WT). WT organizowane są rok-rocznie u kolejnego gospodarza. Zakład Turbin organizuje workshop średnio co 5 lat, w tym:

  • 34-ty Workshop Turbomachinery, Gdańsk,  … września 2020 - link
  • 30-ty jubileuszowy Workshop Turbomachinery, Gdańsk, 14-16 września 2016
  • 25-ty Jubilee Workshop Turbomachinery, Gdańsk-Krzeszna.
  • 20-ty jubileuszowy Workshop, September 25-28, 2006, Gdańsk-Krzeszna.
  • 15-ty jubileuszowy Workshop Turbomachinery (15 Arbeitsgemeinschaft Turbomaschinen), September 28-30, 2000, Gdańsk-Krzeszna.

Inne seminaria

  • Seminarium/Szkoła Letnia "CFD for Turbomachinery Applications", 1-3 września, 2001, Gdańsk, Poland (więcej...). Wybrane artykuły z tego seminarium/szkoły letniej zostały opublikowane w TASK Quarterly:

Współpraca akademijna

Mamy umowy o współpracy międzynarodowej z kilkoma akademijnymi instytucjami zagranicznymi:

  • z Instytutem Problemów Budowy Maszyn Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie na lata years 2012-1014, 2009-2011, 2006-2008, 2002-2005 (kierownicy projectu – Piotr Lampart, Jerzy Świrydczuk, Andrzej Gardzilewicz, Andrey Rusanov, Sergey Yershov),
  • z Instytutem Termofizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze na lata 2012-2014, 2006-2008 (kierownicy projektu – Piotr Doerffer, Piotr Lampart, Martin Luxa, Jaromir Prihoda, Karel Kozel).
DO GÓRY