PL
EN

Działalność Zakładu - Archiwum

Od 1986 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Zakładowi udało się skupić wokół tematyki nowych narzędzi pracy inżynierskiej, konwersji energii w przepływach, energetyki kompleksowej, trendów rozwojowych obszerne europejskie środowisko naukowe:

  • przedstawicieli Uniwersytetów w Stuttgarcie, Dreźnie, Pradze (Czeskiej), przedstawicieli Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, inicjatora – Instytutu Maszyn Przepływowych PAN,
  • przedstawicieli przemysłu: ALSTOM Power, .f-my Škoda, działających także jako sponsorzy wespół z Elektrociepłownią Wybrzeże,
  • Marszałkiem Województwa Pomorskiego i Prezydentem m. Gdańska.

 

Środowisko to funkcjonuje od lat jako Workshop Turbomachinery (WT). WT organizowane są rok-rocznie u kolejnego gospodarza i na jego koszt. Zakład Aerodynamiki Turbin organizował w cyklu co 5-ty rok 4 takie WT, w tym Jubileuszowe XX-te. W toku organizacji w 2011 r.  jest kolejne XXV-te, również jubileuszowe WT, tym razem, po raz 3-ci w Ośrodku Konferencyjnym Elektrociepłowni Wybrzeże w Krzesznie nad jeziorem Ostrzyckim. (Organizator: prof Jerzy Krzyżanowski wespół z dr.hab Piotrm Lampartem).

Inne seminaria:

  • Seminarium/Szkoła Letnia "CFD for Turbomachinery Applications", 1-3 września, 2001, Gdańsk, Poland (więcej...). Wybrane artykuły z tego seminarium/szkoły letniej zostały opublikowane w TASK Quarterly:

Mamy umowy o współpracy międzynarodowej z kilkoma akademijnymi instytucjami zagranicznymi:

  • z Instytutem Problemów Budowy Maszyn Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie na lata years 2012-1014, 2009-2011, 2006-2008, 2002-2005 (kierownicy projectu – Piotr Lampart, Jerzy Świrydczuk, Andrzej Gardzilewicz, Andrey Rusanov, Sergey Yershov);
  • z Instytutem Termofizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze na lata 2012-2014, 2006-2008 (kierownicy projektu – Piotr Doerffer, Piotr Lampart, Martin Luxa, Jaromir Prihoda, Karel Kozel).
DO GÓRY