PL
EN

Infrastruktura

Laboratorium Pomiarowe Przepływu w części NP Turbin.

Zakład Aerodynamiki Turbin posiada własny system pomiarowy dla pomiaru charakterystyk przepływu pary mokrej, m.in.:

 • wielofunkcyjne sondy dyskowe (grzebieniowe) o średnicy głowicy j =12-20 mm składające się z 4(5) rurek Pitota do określenia ciśnienia całkowitego, ciśnienia statycznego i kierunku przepływu; Głowica sondy jest wyściełana teflonem dla uniknięcia zalania sondy kroplami wody;
 • specjalny system optyczny do obserwacji przepływu pary zawilgoconej;
 • oprzyrządowanie do próbkowania pary mokrej dla określenia stopnia suchości,
 • sondy koszykowe dla określenia ciśnienia w kondensatorze.

Laboratorium Obliczeń Numerycznych Turbin

Zakład Aerodynamiki Turbin posiada szereg programów obliczeniowych – własnych, rozwijanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi lub licencjonowanych, m.in.:

 • oprogramowanie CAD (computer aided design) TURBINA na bazie modelu 0/1D do obliczeń i projektowania układów przepływowych stopni I grup stopni turbinowych (oprogramowanie własne);
 • oprogramowanie 2D STOGAR na bazie modelu krzywizny linii prądu do obliczeń i projektowania układów przepływowych turbin (oprogramowanie własne);
 • program DIAGAR dla obliczeń, monitorowania i diagnostyki cieplnej obiegów turbin parowych I jego elementów. Program daje możliwość określenia odchyleń od stanu referencyjnego, określenia niesprawnych elementów obiegu i przyczyn degradacji urządzeń z prognozowaniem remontów. oprogramowanie własne);
 • solwery 3D RANS do badania przepływu gazu lepkiego w maszynach wirnikowych, m.in.
  • FlowER (autorzy Yershov i Rusanov z Instytutu Problemów Budowy Maszyn Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie),
  • Fluent and CFX (licencje z firmy ANSYS),
  • FineTurbo (licencja z firmy NUMECA).
 • CSM (computational structure mechanics) solwer WYKA (autorzy Kaczorowski and Koronowicz – IMP PAN) na bazie elementów skończonych powłok o średniej grubości;
 • Pakiet optymalizacyjny Opti_turb dla interdyscyplinarnej optymalizacji sprawnościowej układów przepływowych m,aszyn wirnikowych (oprogramowanie własne – współpracujące z FlowERem);
DO GÓRY