PL
EN

Pracownicy

Piotr Klonowicz
Piotr Klonowicz
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O5/Z1 - Zakład Turbin
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  dr inż.
  Stanowisko:
  Adiunkt
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 295
  Email:
  Pokój:
  F 412
 • Dane osobiste

  Data urodzenia: 02.06.1983
  Miejsce urodzenia: Łódź

   

  Wykształcenie

  2008 - 2012
  Studia doktoranckie na kierunku "Budowa i eksploatacja maszyn", temat pracy: "Optymizacja turbin przeznaczonych do pracy w niskotemperaturowych obiegach ORC (Organic Rankine Cycle), praca obroniona w czerwcu 2012, promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz, Politechnika Łódzka

  2002-2007
  Studia magisterskie na kierunku "Mechanical Engineering and Applied Computer Science" (studia w języku angielskim), wydział "International Faculty of Engineering", Politechnika Łódzka

  2005
  Semestr studiów na Universytecie Strathclyde, Glasgow w ramach programu wymiany studenckiej ERASMUS

   

  Doświadczenie zawodowe

  2012 - 2013
  Współpracownik naukowy w Katedrze Termodynamiki Technicznej (Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse) na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy

  2007 - 2012
  Asystent w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej

   

  Ważniejsze publikacje i wystąpienia konferencyjne:

  1. P. Klonowicz, R. Rusanov, T. Suchocki, J. Surwiło, A. Rusanov, P. Lampart, Design and simulations of radial-axial turbines working in ORC systems, in: 12th Int. Symp. Exp. Comput. Aerothermodyn. Intern. Flows, 2015.
  2. A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Klonowicz, D. Król, S. Wiśniewski, K. Zwarycz-Makles, Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass., Waste Manag. Res. 33 (2015) 748–54. doi:10.1177/0734242X15590472.
  3. P. Klonowicz, J. Surwiło, Ł. Witanowski, T.K. Suchocki, Z. Kozanecki, P. Lampart, Design and numerical study of turbines operating with MDM as working fluid, Zesz. Nauk. Ciepl. Masz. Przepływowe - Turbomach. / Politech. Łódzka. nr 145 (2014) 65–68.
  4. T. Suchocki, P. Lampart, P. Klonowicz, Numerical investigation of a GTM-140 turbojet engine, Zesz. Nauk. Ciepl. Masz. Przepływowe - Turbomach. / Politech. Łódzka. nr 145 (2014) 115–116.
  5. P. Klonowicz, F. Heberle, M. Preißinger, D. Brüggemann, Significance of loss correlations in performance prediction of small scale, highly loaded turbine stages working in Organic Rankine Cycles, Energy. (2014).
  6. P. Klonowicz, A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Hanausek, W. Kryłłowicz, D. Brüggemann, Design and performance measurements of an organic vapour turbine, Appl. Therm. Eng. 63 (2014) 297–303.
  7. P. Klonowicz, D. Brüggemann, 2D Unsteady RANS Simulations of an Organic Vapor Partial Admission Turbine, in: ASME ORC 2013, 2nd Int. Semin. ORC Power Syst., Rotterdam, 2013.
  8. P. Klonowicz, P. Hanausek, Optimum Design of the Axial ORC Turbines with Support of the Ansys CFX Flow, in: First Int. Semin. ORC Power Syst. ORC 2011, Delft, 2011.
  9. P. Klonowicz, W. Klonowicz, Synergy effect in the hybrid ORC power plant driven by two low enthalpy heat sources, in: First Int. Semin. ORC Power Syst., 2011.
  10. P. Klonowicz, K. Sobczak, T. Fijałkowski, Analysis of Kinematics for a Single-Stage ORC Impulse Turbine, in: 10th Int. Symp. Compress. Turbine Flow Syst. - Theory Appl. Areas Symkom 2011, Lodz, 2011.
  11. P. Klonowicz, T. Fijałkowski, R. Magiera, Radial Curtis Stage, in: 10th Conf. Power Syst. Eng. Thermodyn. Fluid Flow - ES 2011, Pilsen, 2011.
  12. W. Nowak, A. Borsukiewicz-Gozdur, W. Klonowicz, A.A. Stachel, P. Klonowicz, R. Magiera, The first in Poland demonstrative ORC power plant of low power output, in: Nutzung Regen. Energiequellen Und Wasserstofftechnik. Klimaschutzkongress m-v Energ. – Symp., Straslund, 2010: pp. 120–126.
  13. W. Nowak, A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Klonowicz, A. Stachel, P. Hanausek, W. Klonowicz, Wstępne wyniki badań prototypowego układu minisiłowni z ORC zasilanej wodą o temperaturze 100°C, Przegląd Geol. 58 (2010) 622–625.
  14. Ł. Antczak, T. Fijałkowski, P. Klonowicz, Design of low-power turbines for the experimental micro-power plant of the hybrid type, in: 9th Conf. Power Syst. Eng. Thermodyn. Fluid Flow - ES 2010, Pilsen, 2010.
  15. P. Hanausek, P. Klonowicz, J. Krysiński, Koncepcja hybrydowej siłowni geotermalnej w Uniejowie, Tech. Poszuk. Geol. nr 1-2/2010.
  16. R. Magiera, P. Klonowicz, P. Hanausek, R. Chodkiewicz, W. Klonowicz, Design, Construction and First Operational Experience with a Small Turbine Applied in an ORC Research Installation, in: 8th Conf. Power Syst. Eng. Thermodyn. Fluid Flow - ES 2009, Pilsen, 2009.
 
DO GÓRY