PL
EN

Projekty Europejskie i Granty

Pracownicy Zakładu Aerodynamiki Turbin są wykonawcami, podkoordynatorami, kierownikami i koordynatorami szeregu projektów badawczych, m.in.:

 1. Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region (LowTEMP) - European Regional Development Fund & European Neighbourhood Instrument, Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, Cenian A. (kierownik), J. Mikielewicz.
 2. Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny,  VoltAeris, Kardaś D. (kierownik), Klonowicz P., Żywica G., Polesek-Karczewska S., POIR.04.01.04-00-0014/17.
 3. Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej, Kiciński J. (kierownik), Lackowski M., Żywica G., Lampart P., Cenian A., Kardaś D., Bykuć S., BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017.
 4. Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji (LIDER), Klonowicz P. (kierownik).
 5. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie 4 – Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR, 2010-2015 (koordynator - Jan Kiciński).
 6. „Bioenergy Promotion”, projekt INTERREG, 2009-2012 (koordynator partnera IMP PAN - Adam Cenian).
 7. „Science2Business – inkubator innowacyjności”, projekt PARP, POIG 3.1, 2009-2012, (koordynator Fundacja Nowe Media, kierownik partnera IMP PAN – Piotr Lampart).
 8. „Rozwój Energetyczny Gmin zgodny z Naturą”, Norway grant, 2009-2011 (koordynator Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, kierownik partnera IMP PAN – Piotr Lampart).
 9. „Kompleksowe badanie wpływu ukształtowania geometrii kanałów łopatkowych w obrębie upustów na strukturę i sprawność przepływu ostatnich stopni turbin parowych”, grant własny MNiSzW, 2008-2011, kierownik – Mariusz Szymaniak.
 10. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, Projekt Kluczowy POIG.01.01.02-00-016/08, 2008-2013 (koordynator - Jan Kiciński).
 11. „Nadkrytyczne bloki węglowe”, projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-4/2/2006, 2007-2010 (koordynator - Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska).
 12. „Analiza numeryczna 3D wzajemnego oddziaływania koherentnych struktur wirowych w wieńcu wirnikowym stopnia turbinowego”, grant własny MNiSzW, 2007-2010, kierownik – Jerzy Świrydczuk.
 13. grant własny MEiN, 2006-2009, kierownik – Andrzej Gardzilewicz.
 14. „Numeryczna optymalizacja sprawnościowa kształtu przestrzennego ołopatkowania turbin”, grant własny KBN sekcja T10B, 2003-2006, kierownik - Piotr Lampart.
 15. „Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych”, Projekt Badawczy Zamawiany KBN nr. PBZ K015/T10/2001, 2001-2004 (koordynator - Jan Kiciński).
 16. „Analiza numeryczna przepływu stacjonarnego i niestacjonarnego w stopniach turbinowych”, grant własny KBN sekcja T10B, 2000-2002, kierownik – Andrzej Gardzilewicz.
 17. „Badania numeryczne mechanizmów strat przepływu przez stopnie turbinowe z ołopatkowaniem kształtowanym przestrzennie”, grant własny KBN sekcja T07C 2000-2002, kierownik - Piotr Lampart.
 18. „Systemy ekspertowe w diagnostyce cieplnej turbin i układów energetycznych”, grant własny KBN, 1999-2001, kierownik - Jerzy Krzyżanowski.
 19. „Relacje diagnostyczne obiegów energetycznych i ich komponentów”, grant własny KBN, 1996-1999, kierownik - Jerzy Krzyżanowski.

Ponadto prowadzimy prace badawcze zlecone przez naszych partnerów przemysłowych w ramach instytutowego programu C2.

DO GÓRY