PL
EN

Projekty Europejskie i Granty

Pracownicy Zakładu Aerodynamiki Turbin są wykonawcami, podkoordynatorami, kierownikami i koordynatorami szeregu projektów badawczych, m.in.:

1.

„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie 4 – Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR, 2010-2015 (koordynator - Jan Kiciński).

2.

„Bioenergy Promotion”, projekt INTERREG, 2009-2012 (koordynator partnera IMP PAN - Adam Cenian).

3.

„Science2Business – inkubator innowacyjności”, projekt PARP, POIG 3.1, 2009-2012, (koordynator Fundacja Nowe Media, kierownik partnera IMP PAN – Piotr Lampart).

4.

„Rozwój Energetyczny Gmin zgodny z Naturą”, Norway grant, 2009-2011 (koordynator Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, kierownik partnera IMP PAN – Piotr Lampart).

5.

„Kompleksowe badanie wpływu ukształtowania geometrii kanałów łopatkowych w obrębie upustów na strukturę i sprawność przepływu ostatnich stopni turbin parowych”, grant własny MNiSzW, 2008-2011, kierownik – Mariusz Szymaniak.

6.

„Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”, Projekt Kluczowy POIG.01.01.02-00-016/08, 2008-2013 (koordynator - Jan Kiciński).

7.

„Nadkrytyczne bloki węglowe”, projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-4/2/2006, 2007-2010 (koordynator - Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska).

8.

„Analiza numeryczna 3D wzajemnego oddziaływania koherentnych struktur wirowych w wieńcu wirnikowym stopnia turbinowego”, grant własny MNiSzW, 2007-2010, kierownik – Jerzy Świrydczuk.

9.

grant własny MEiN, 2006-2009, kierownik – Andrzej Gardzilewicz.

10.

„Numeryczna optymalizacja sprawnościowa kształtu przestrzennego ołopatkowania turbin”, grant własny KBN sekcja T10B, 2003-2006, kierownik - Piotr Lampart.

11.

„Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych”, Projekt Badawczy Zamawiany KBN nr. PBZ K015/T10/2001, 2001-2004 (koordynator - Jan Kiciński).

12.

"Analiza numeryczna przepływu stacjonarnego i niestacjonarnego w stopniach turbinowych”, grant własny KBN sekcja T10B, 2000-2002, kierownik – Andrzej Gardzilewicz.

13.

„Badania numeryczne mechanizmów strat przepływu przez stopnie turbinowe z ołopatkowaniem kształtowanym przestrzennie”, grant własny KBN sekcja T07C 2000-2002, kierownik - Piotr Lampart.

14.

“Systemy ekspertowe w diagnostyce cieplnej turbin i układów energetycznych”, grant własny KBN, 1999-2001, kierownik - Jerzy Krzyżanowski.

15.

“Relacje diagnostyczne obiegów energetycznych i ich komponentów”, grant własny KBN, 1996-1999, kierownik - Jerzy Krzyżanowski.

Ponadto prowadzimy prace badawcze zlecone przez naszych partnerów przemysłowych w ramach instytutowego programu C2.

DO GÓRY