PL
EN

Badania

Mikrosiłownia Kogeneracyjna

Jednym z nowych, obiecujących kierunków współczesnej energetyki, uzupełniającym scentralizowany sektor energetyki, jest sektor energetyki rozproszonej, w którym wytwarzana jest energia elektryczna w kogeneracji z ciepłem. Istnieje szereg technologii energetyki rozproszonej o małej mocy wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wg naszej wiedzy, najkrótszy horyzont czasowy związany jest z zastosowanie parowych obiegów Rankine’a na czynnik niskowrzący (Organic Rankine Cycle - ORC) w mikrosiłowni. Na tej bazie  powstała w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN koncepcja Domowej Mikrosiłowni Kogeneracyjnej. Mikrosiłownia ta z obiegiem ORC ma służyć do produkcji energii elektrycznej i ciepła do użytku domowego [I/7]. W przyszłości Mikrosiłownia Kogeneracyjna zastąpi konwencjonalne kotły do ogrzewania obiektów takich jak: domki jednorodzinne, domy wielorodzinne, osiedla itp. Gabarytowo kocioł z Mikrosiłownią będzie niewiele różnić się od dotychczasowego kotła grzewczego, ale będzie oprócz funkcji ogrzewania wytwarzać dodatkowo energię elektryczną.

więcej »

Obiegi termodynamiczne dla siłowni kogeneracyjnej

W ramach prac statutowych oraz projektu kluczowego prowadzone były prace nad zagadnieniami związanymi z opracowaniem koncepcji, analizą czynników roboczych i parametrów pracy obiegu oraz analizą rozwiązań konstrukcyjnych podstawowych elementów Kogeneracyjnej Mikrosiłowni Parowej pracującej w obiegu Rankine'a na czynnik niskowrzący [I/4, I/5, I/6, I/7, I/15, I/16, I/17, I/18].

 

więcej »

Kondensacja pary wodnej w skraplaczach

W 2010 roku kontynuowano prace nad zagadnieniem kondensacji pary wodnej z mieszaniny parowo-powietrznej w skraplaczach. Rozpatrywanie tego zagadnienia ma znaczenie teoretyczne oraz utylitarne.

Celami prowadzonych prac są:

  • opracowanie skutecznego sposobu i układu odsysania gazów inertnych z kondensatorów
  • kontynuacja prac nad optymalizacją pęczków rurek w kondensatorach obiegów cieplnych

więcej »

Chłodzenie przy pomocy strug swobodnych

W 2010 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem efektywnej metody chłodzenia przy pomocy przepływu jednofazowego w strugach swobodnych.

Celem pracy jest opracowanie efektywnej metody chłodzenia powierzchni ciała stałego, które może znaleźć zastosowanie w mikrowymiennikach ciepła przy zastosowaniu mikrostrug. Strugi cieczy wykorzystuje się również w procesach wytwarzania stali i tworzyw sztucznych do utrzymywania odpowiedniej temperatury podczas procesu. Taka metoda znajduje również zastosowanie przy chłodzeniu laserów, wysokoobciążonych procesorów komputerowych i innych elementów elektroniki, elementów maszyn i silników spalinowych.

Badania dotyczą wymiany ciepła w strugach i filmach cieczowych, a w szczególności chłodzenia powierzchni przez natrysk strug jednofazowych. Celem prac jest poznanie zagadnienia przejmowania ciepła w poszczególnych obszarach rozpływu strugi po powierzchni płaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu uskoku hydraulicznego powstającego przy przejściu przepływu nadkrytycznego w podkrytyczny na współczynnik przejmowania ciepła.

więcej »

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY