PL
EN

Obiegi termodynamiczne dla siłowni kogeneracyjnej

W ramach prac statutowych, jak i projektu kluczowego prowadzone były prace nad zagadnieniami związanymi z opracowaniem koncepcji, analizą czynników roboczych i parametrów pracy obiegu oraz analizą rozwiązań konstrukcyjnych podstawowych elementów Kogeneracyjnej Mikrosiłowni Parowej pracującej w obiegu Rankine'a na czynnik niskowrzący [I/4, I/5, I/6, I/7, I/15, I/16, I/17, I/18].

W zastosowaniu do obiegów w mikrosiłowni kontynuowano prace nad uogólnieniem obiegu z cyrkulacją naturalną wspomaganą wymuszeniem minipompą, w którym występuje skraplacz, parowniki oraz minipompa, natomiast w porównaniu z obiegiem mikrosiłowni nie występuje ekspander. W takim obiegu następuje naturalna cyrkulacja czynnika wywołana przez termiczne gradienty gęstości czynnika, która jest wspomagana poprzez wymuszenie za pomocą minipompy. Czynnik może być w stanie cieczy lub podlegać w pętli cyrkulacyjnej przemianom fazowym. Przeprowadzono analizę wymiany ciepła i ruchu płynu w modelu termosyfonu dwufazowego z niecałkowitym odparowaniem dla ogrzewania rozłożonego na pionowym odcinku i chłodzenia rozmieszczonym na górnym odcinku poziomym obiegu cyrkulacyjnego. Analizę ruchu płynu i wymiany ciepła oparto na stacjonarnym i jednowymiarowym modelu. Dwufazowy przepływ płynu opisano za pomocą rozdzielonego modelu płynu dwufazowego. Dla obliczenia stopnia zapełnienia (void fraction) posłużono się korelacją El-Hajala z 2003 r. Wielkość strat tarcia podczas przepływu dwufazowego czynnika R11 w odcinkach adiabatycznych wyznaczono przy pomocy korelacji Zhang-Webb’a (2003), natomiast dla odcinków nieadiabatycznych według korelacji Tran’a (2000). Do wspomagania naturalnej cyrkulacji czynnika w termosyfonie minikanałowym użyto minipompę rotacyjną. Wykonano obliczenia numeryczne w celu określenia rozkładu masowej prędkości zredukowanej czynnika dwufazowego w funkcji gęstości strumienia dostarczanego ciepła do obiegu dla obu wariantów [I/8]. Ponadto określono wartość współczynnika przejmowania ciepła dla wrzenia w przepływie dla minikanałów według uogólnionej korelacji J. Mikielewicza (2007) [I/12] oraz Saitoh;a (2007) [I/11]. Ponadto uzyskano rozkład wartości współczynnika przejmowania ciepła dla kondensacji w przepływie dla minikanałów według uogólnionej korelacji Mikielewicza (2007) [I/8] oraz Shah’a (1979) [I/10].

DO GÓRY