PL
EN

Pracownicy

Jan Kiciński
Jan Kiciński
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O5/Z2 - Zakład Energetyki Rozproszonej
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  prof. dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Kierownik Zakładu Energetyki Rozproszonej
  Profesor
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 150
  Email:
  Pokój:
  F 209
 • Dane osobiste

  Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, ur. w 1948, jest aktualnie Dyrektorem i Kierownikiem Zakładu Energetyki Rozproszonej w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz nauczycielem akademickim pracującym na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Studia wyższe ukończył na wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1972), uzyskując stopień mgr inż. mechanika. Doktorat obronił w IMP PAN (1979), a habilitację na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1986 ). Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995.

  Był kierownikiem dużego Projektu Badawczego Zamawianego PBZ 038-06 (zakończonego w 1998 r.) skupiającego działalność sześciu zespołów badawczych z całego kraju i nakierowanego na opracowanie pierwszego polskiego systemu nadzoru drganiowego turbozespołów dużej mocy. W kolejnym Projekcie Badawczym Zamawianym PBZ-KBN-025/T10/2000 (zakończonym w 2005 roku) był głównym koordynatorem prac kilkunastu zespołów badawczych. Aktualnie jest kierownikiem Projektu Badawczego Zamawianego „DIADYN”, w realizację którego jest już zaangażowanych ok. 40 zespołów badawczych. Projekty te nakierowane były głównie na diagnostykę i modelowanie procesów zachodzących w dużych obiektach energetycznych. Był też kierownikiem kilkudziesięciu prac zleconych bezpośrednio przez przemysł, głównie energetyczny. W 2004 roku został powołany na stanowisko Dyrektora ogólnopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii „RIMAMI”, a w 2003 powołany został w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN i wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN.

  Prof. J. Kiciński od wielu lat zajmuje się modelowaniem oddziaływań dynamicznych zachodzących w złożonych układach typu wirnik-łożyska-fundament oraz modelowaniem własności łożysk ślizgowych. Opracował trójwymiarowy, tzw. elastodiatermiczny model wymiany ciepła w węzłach łożyskowych i zespół autorskich programów komputerowych do analizy własności dynamicznych maszyn wirnikowych, w szczególności turbozespołów energetycznych dużej mocy . Prof. J. Kiciński opublikował ponad 100 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 7 monografii (dwie autorskie i 5 współautorskich). Jest też redaktorem obszernej i unikalnej monografii stanowiącej efekt pracy zbiorowej kilkudziesięciu autorów wydanej przez PAN. Wypromował 7 doktorów n. t. a cztery kolejne przewody są w toku. Jest laureatem Nagrody Badawczej Prezesa PAN, prestiżowej nagrody badawczej Siemensa, dwukrotnie nagrody Sekretarza Naukowego PAN oraz nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

 
DO GÓRY