PL
EN

Projekty Międzynarodowe

1.

Localised decarbonisation pathways for citizens, local administrations and businesses to inform for mitigation and adaptation action (LOCALISED)
Horizon 2020, Call: H2020-LC-GD-2020 (the European Green Deal), Topic: LC-GD-9-2-2020, Type of action: RIA
Coordinator: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK, Germany
Task Leader: Weronika Radziszewska, IMP PAN
(Where Task 3.2: Pan-European NUTS3-level Database for Disaggregation and Climate Change)
Duration: October 2021 - September 2025

2.

Hybrid coupled networks for thermal-electric integrated smart energy Districts (HYPERGRID)
Horizon 2020, Call: H2020-LC-GD-2020 (the European Green Deal), Topic: LC-GD-2-1-2020, Type of action: RIA
Coordinator: Armengol & Ros Consultors I Associats, Spain
WP5 Leader: Sebastian Bykuć, IMP PAN
(where WP5 - TRL5 demonstration in living labs and virtual labs in LEC)
Duration: October 2021 -  March 2025

3.

Sustainable energy system for achieving novel carbon neutral energy communities (SUSTENANCE)
Horizon 2020, Call: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, Topic: LC-SC3-ES-13-2020, Type of action: IA
Coordinator: Aalborg University, Denmark
WP7 Leader: Sebastian Bykuć & Patryk Chaja
as Co-leaders, IMP PAN (where WP7 – Integrated local energy system
demonstrator in Poland)
Duration: 2021-2024

4.

 

Sustainable and Integrated Energy Systems in Local Communities (SERENE)

Horizon 2020, Call: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, Topic: LC-SC3-ES-3-2018-2020, Type of action: IA

Coordinator: Aalborg University, Denmark
WP6 Leader: Sebastian Bykuć & Weronika Radziszewska
as Co-leader, IMP PAN (where WP6 – Integrated local energy system demonstrator in Poland)

Duration: 2021-2024

5.

GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization (GREENHEAT)

EEA Grants, “Applied Research” Programme, IdeaLab Topic: “Cities for the future: services & solutions”

Coordinator: Sebastian Bykuć, IMP PAN, Poland
Duration: 2021-2024

 

6.

Twinning for a Sustainable, Proactive Research partnership in distributed Energy systems planning, Modelling and management (SuPREME)

Horizon 2020, Call: H2020-TWINN-2015, Topic: H2020-TWINN-2015, Type of action: CSA

Coordinator: IMP PAN, Poland
Duration: 2015-2018


Projekty Krajowe

1.

System Zarządzania Hybrydowym Magazynem Energii (HySTORE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu Lider X edycja;

Kierownik projektu: Krzysztof Rafał, IMP PAN
Okres realizacji: 2020-2022


2.

Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej (TechRol)

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR) w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG;

Koordynator: IMP PAN
Okres realizacji: 2018-2021

 

3.

Zadanie Badawcze nr 4 Programu Strategicznego - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Zadanie badawcze współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Strategicznego pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”;

Koordynator: IMP PAN
Okres realizacji: 2010-2015

 

4.

Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

Koordynator: IMP PAN
Okres realizacji: 2009-2014

 

5.

Projekt PB 4190/B/T02/08/34 - dotyczący odzysku ciepła
z procesu ochładzania pary przegrzanej. W projekcie opracowano kompleksowo zagadnienie odzysku ciepła z lewo bieżnych układów Carnota spotykanych w instalacjach grzewczych pomp ciepła, układach chłodniczych czy klimatyzacyjnych.

 

6.

Projekt 1070/T10/2002/22 - dot. obiegów dwufazowych termosyfonów z pętlą cyrkulacyjną o kanale konwencjonalnym z całkowitym odparowaniem czynnika. Opracowano modele teoretyczne termosyfonów dwufazowych w oparciu o model homogeniczny i model rozdzielony przepływu płynu dwufazowego.

 

7.

Projekt 1340/T10/2004/26 - dot. analizy wymiany ciepła
i ruchu płynu w różnych wariantach dwufazowych obiegów
z cyrkulacją naturalną oraz niecałkowitym odparowaniem czynnika w polu grawitacyjnym i elektromagnetycznym

 

8.

Projekt 1880/B/T02/2007/33 - dot. opracowania modeli teoretycznych funkcjonowania różnych wariantów minikanałowych termosyfonów dwufazowych przy niecałkowitym odparowaniu czynnika. Uzyskano rozkłady masowej prędkości zredukowanej czynnika dwufazowego
oraz wpływ parametrów termicznych i geometrycznych.

 

9.

PB3560/T02/2009/33

 

10.

KBN 512 45 90 36

 

11.

KBN R06 011 03

 

12.

PBZ-MEIN-4/2/2006

 

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY