PL
EN

Projekty

  1. Projekt POIG.01.01.02-00-016/08 - modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.

  2. Projekt PB 4190/B/T02/08/34 - dotyczący odzysku ciepła z procesu ochładzania pary przegrzanej. W projekcie opracowano kompleksowo zagadnienie odzysku ciepła z lewo bieżnych układów Carnota spotykanych w instalacjach grzewczych pomp ciepła, układach chłodniczych czy klimatyzacyjnych.

  3. Projekt 1070/T10/2002/22 - dot. obiegów dwufazowych termosyfonów z pętlą cyrkulacyjną o kanale konwencjonalnym z całkowitym odparowaniem czynnika. Opracowano modele teoretyczne termosyfonów dwufazowych w oparciu o model homogeniczny i model rozdzielony przepływu płynu dwufazowego.

  4. Projekt 1340/T10/2004/26 - dot. analizy wymiany ciepła i ruchu płynu w różnych wariantach dwufazowych obiegów z cyrkulacją naturalną oraz niecałkowitym odparowaniem czynnika w polu grawitacyjnym i elektromagnetycznym.

  5. Projekt 1880/B/T02/2007/33 - dot. opracowania modeli teoretycznych funkcjonowania różnych wariantów minikanałowych termosyfonów dwufazowych przy niecałkowitym odparowaniu czynnika. Uzyskano rozkłady masowej prędkości zredukowanej czynnika dwufazowego oraz wpływ parametrów termicznych i geometrycznych.

  6. PB3560/T02/2009/33

  7. KBN R06 011 03

  8. KBN 512 45 90 36

  9. PBZ-MEIN-4/2/2006
DO GÓRY