PL
EN

Tematyka badawcza

Zakład Wymiany Ciepła zajmuje się zagadnieniami wymiany ciepła w przepływach dwufazowych:

  • Badania teoretyczne i eksperymentalne nad poprawą sprawności obiegu Lindego poprzez zastosowanie strumienicy dwufazowej.

  • Modelowanie dwufazowej strumienicy parowo-wodnej w aspekcie poprawy sprawności obiegu Rankina.

  • Modelowanie pracy komory przechowalniczej produktów rolnych przy użyciu nowych ekologicznych czynników roboczych.

  • Poligeneracyjna energetyka odnawialna  – układy ORC, pompy ciepła i klimatyzacja słoneczna.

  • Wykorzystanie pola elektrycznego (EHD) do intensyfikacji wymiany ciepła przy kondensacji oraz do separacji oleju z czynnika roboczego obiegów chłodniczych.

Infrastruktura laboratoryjna

W Zakładzie Wymiany Ciepła (O2/Z5) istnieje  Laboratorium Techniki Cieplnej, w skład którego wchodzą:

  • Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła,

  • Laboratorium Energetyki Cieplnej,

  • Laboratorium Strumienic Dwufazowych.

Ilustracje wyposażenia sprzętowego i pomiarowego tych laboratoriów  pokazano poniżej.

badania  badania

Rys. 1. Agregat chłodniczy na czynnik R 507

badania  badania

Rys. 2. Agregat pracujący z izobutenem (R600a) z lewej,
oraz stanowisko do badania strumienic dwufazowych na czynniki chłodnicze

badania  badania

Rys. 3. Z lewej: system centralny wraz z przyrządami do cechowania i kalibracji.
Z prawej: przykładowe zestawienie przenośnego systemu pomiarowo-sterującego

badania

Rys. 4. Schemat ideowy stanowiska do wizualizacji
i pomiaru separacji kropel mgły olejowej z przepływu

badania  badania

Rys. 5. Widok na kocioł parowy Clayton (z lewej),
oraz układ pompowy z płynną regulacją (z prawej)

badania

Rys. 6. Widok na kolektory wysoko-temperaturowe, będące elementem stanowiska do badań instalacji klimatyzacji słonecznej, wykorzystującej urządzenie strumienicowe w zmodyfikowanym obiegu Lindego

DO GÓRY