PL
EN

Projekty Europejskie i Granty

Obecnie prowadzone projekty

Projekty MNiSW:

 1. Badania eksperymentalne i teoretyczne strumienic napędowych w układach klimatyzacji solarnej (N513 397336).

 2. Badanie zmodyfikowanego obiegu kaskadowego z użyciem dwutlenku węgla (N512 318138).

 3. Badania pompowania kapilarnego w mikrokanałowych wymiennikach ciepła (N513 334738).

 4. Badania własności przepływu w okołokrytycznej strumienicy parowo-wodnej (N513 485239).

 5. Badania dwufazowej pompy strumienicowej dla obiegów z czynnikami łatwo wrzącymi (N513 489139).

Projekty strukturalne:

 1. Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,
  POIG.01.03.-20-137/09, koordynator Politechnika Białostocka, partner-wykonawca IMP PAN.

Zrealizowane

Granty Europejskie:

 1. Design and development of a steam generator emergency feedwater passive system for existing and future PWR's using advanced Steam Injector (DEEPSSI), 5th Euratom Framework Programme (prof. M. Trela).

Granty Komitetu Badań Naukowych:

 1. Intensyfikacja procesu skraplania pary poprzez oddziaływanie pola elektrycznego. (prof. M. Trela).
 2. Wymiana masy, pędu i energii w dwufazowych strumienicach nadkrytycznych (prof. M. Trela).
 3. Badania zjawisk termo-hydrodynamicznych w strumienicy dwufazowej w aspekcie podniesienia sprawności obiegów chłodniczych (dr D. Butrymowicz).
 4. Badania metod intensyfikacji wymiany pędu i energii między fazami w strumienicy cieczowo-gazowej (dr E. Ihnatowicz).
 5. Badania struktury propagacji zaburzeń w ośrodku woda-para wodna (dr R. Kwidziński).
 6. Badania elektryzowania aerozolu w elektryzatorze z przemiennym polem elektrycznym (dr hab. A. Jaworek).
DO GÓRY