PL
EN

IMP PAN zaprasza do korzystania z rezultatów projektu kluczowegoModelowe kompleksy agroenergetyczne
jako przykład kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08

Instytut Maszyn Przepływowych PAN zaprasza do korzystania z rezultatów projektu badawczego
pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.

Kontakt:

Projekt realizowany był w latach 2009-2014 przez konsorcjum w składzie: Instytut Maszyn Przepływowych PAN (Koordynator), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Wrocławska, Instytut Energetyki.

Zasadniczym celem było opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników bioenergii oraz nowych technologii konwersji tej energii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej. Technologie te miały stworzyć podstawy dla budowy gniazd energetycznych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza biomasy, i przyczynić się do budowy kompleksów agroenergetycznych, które są efektywną formą realizacji tzw. kogeneracji rozproszonej w małej skali.

Spośród opracowanych technologii na pierwszym miejscu należy wymienić zaproponowane rozwiązania dotyczące domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej, biogazowni fermentacyjnej na rośliny wodne, wielozadaniowy, zdalnie sterowany zestaw bioreaktorów z bazami danych w chmurze, czy prototyp reaktora BIOB sprzężonego z ogniwami paliwowymi SOFC.

To wyróżnik innowacyjności projektu i duża szansa na dalsze prace, o charakterze aplikacyjnym. Są to propozycje i wyniki absolutnie oryginalne i nie mające swoich odpowiedników w kraju i za granicą.
Szczegółowe informacje na temat rezultatów projektu znajdują się w opracowanym katalogu technologii i serii monograficznej.

Do pobrania:

 

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY