PEA clip: Gdansk pilot project

PEA clip: Other pilot projectOn-line:
Solar Collector Calculator

Simple Solar Collector Calculator

Simple PV Solar Collector Calculator


Promujemy alternatywne źródła energii

W ostatnich latach koszty kopalnych źródeł energii ciągle wzrastają. Długoterminowe prognozy ekonomiczne sugerują, że pozostaną one na stałym, wysokim poziomie. Sytuacja ta powoduje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza energii odnawialnej. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejących możliwości oszczędzania energii i poszukiwanie nowych, lepszych sposobów oszczędzania energii. Są to podstawowe cele projektu PEA.

Systemy wsparcia jako istotny element optymalizacji wpływu nowych, ekologicznych źródeł energii

Kwestia potrzeb i możliwości stymulowania za pomocą systemu wsparcia OZE optymalizacji rodzaju źródeł wytwórczych pod względem minimalizacji negatywnego wpływu na sieć elektroenergetyczną przy jednoczesnym promowaniu ekologii i efektywności. ...więcej...

PEA - Public Energy Alternative   jest projektem częściowo finansowanym przez Unię Europejską. Uczestniczy w nim 21 partnerów z 6 krajów (Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska) z rejonu Morza Bałtyckiego. Uczestnicy projektu współpracując z ekspertami z różnych dziedzin nauki, będą się starać pokazać, gdzie istnieją potencjalnie największe możliwości oszczędzania energii. Wyniki prac poprzedzone dyskusją, będą służyć do wypracowania koncepcji, mającej konkretne zastosowanie dla działalności administracji poszczególnych regionów, jak i technicznych realizacji. Powinny one znacząco przyczynić się do podniesienia jakości życia w regionach nadbałtyckich.

Nowa energia chemiczna

Chemia przeżywa prawdziwy rozkwit w obecnej erze informacji i technologii. Odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu nowych sposobów oszczędzania energii oraz jej wydajnego pozyskiwania i magazynowania. ...więcej...

Autor:   witcen@imp.gda.pl
Ostatnia aktualizacja
29-08-2013
webside counter : 8839