PL
EN

LOCALISED

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr101036458.

 

LOCALISED DECARBONISATION PATHWAYS FOR CITIZENS, LOCAL ADMINISTRATIONS AND BUSINESSES TO INFORM AND SUPPORT MITIGATION AND ADAPTATION ACTION

 

LOKALNE ŚCIEŻKI DEKARBONIZACJI DLA OBYWATELI, LOKALNYCH ADMINISTRACJI I PRZEDSIĘBIORSTW INFORMUJĄCE O DZIAŁANIACH ŁAGODZĄCYCH, ADAPTACYJNYCH  ZMIANY KLIMATU

 

www.localised-project.eu

 

Program: Horyzont 2020, Call: H2020-LC-GD-2020 (the European Green Deal), Topic: LC-GD-9-2-2020, Type of action: RIA

Koordynator: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung/Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK, Niemcy

Konsorcjum: 12 Partnerów z 6 krajów UE

 

Cele projektu:

Celem projektu jest pomoc w zrozumieniu jak europejskie i narodowe ambitne plany przeciwdziałania zmianom klimatu, łagodzenia lub adaptacji do zmian klimatu wpływają na lokalne społeczności, czyli miasta, mieszkańców i przedsiębiorstwa.

W tym celu projekt stworzy skuteczne i zrozumiałe narzędzia, które sprowadzą europejskie scenariusze dekarbonizacji do poziomu lokalnego, a mianowicie: (1) Profiler Dekarbonizacji dla gmin, regionów i ich mieszkańców, dostarczający informacji we wszystkich 24 językach UE oraz (2) narzędzie Net-Zero Business Consultant. Narzędzia umożliwią władzom lokalnym i decydentom, a także obywatelom i przedsiębiorstwom zidentyfikowanie działań i najlepszych praktyk do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu dla każdego regionu NUTS3.  

Projekt będzie dodatkowo współpracować z grupami obywateli w UE, aby informować, w jaki sposób zmiany klimatu i różne scenariusze ZERO-Net UE wpływają (pozytywnie i negatywnie) na ich życie oraz jak zmiany zachowania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu.

Projekt jest realizowany w kilku etapach, pierwszym jest określenie i opisanie sytuacji Europy w horyzoncie 50 następnych lat: opisanie scenariuszy i planów ograniczenia emisji na poziomie Unii Europejskiej oraz państw członkowskich; zdefiniowanie rodzajów, skali i prawdopodobieństwa zmian klimatycznych w różnych częściach Europy; określenie metod ograniczania zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu wraz z ich wpływem na różne dziedziny życia i ekonomii. Następnym krokiem jest uszczegółowienie aktywności przeciwdziałających zmianom klimatu dla mniejszych regionów i określenie jak będą one wpływać na poszczególne regiony w Europie (planowanym poziomem szczegółowości są obszary NUTS-3). Będzie się to wiązało z dezagregacją danych przestrzennych i użyciem algorytmów do zminimalizowania utraty precyzji danych. Na tym etapie powstanie przestrzenna baza danych określająca dla każdego regionu oczekiwany poziom zmian w zależności od wybranego scenariusza klimatycznego. Wszystkie te działania będą prowadzić do stworzenia narzędzi informatycznych wspierających: lokalną administrację, mieszkańców i przedsiębiorstwa. Lokalna administracja otrzyma narzędzie pomocne w analizie wpływu zmian klimatu i możliwości adaptacji, które mają pomóc w tworzeniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Mieszkańcy otrzymają narzędzie pozwalające im zrozumieć jak europejska polityka przeciwdziałania zmianom klimatu wpływa na codzienne życie, jakie wyzwania stawia przed mieszkańcami miast, jak zmiana stylu życia i codzienne wybory wpływają na klimat. Przedsiębiorcy otrzymają narzędzie, które pozwoli im znaleźć potencjał w zmieniających się warunkach oraz bronić się przed koniecznymi zmianami w niektórych sektorach gospodarki.

 

 

Rola IMP PAN:

Rolą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w projekcie LOCALISED jest wsparcie tworzenia baz danych, wsparcie techniczne w technologii (budowy i eksploatacji maszyn, m.in. innowacyjnych pomp ciepła, wymienników, rurociągów, urządzeń sterowania przepływem, charakterystyk pracy i parametrów krytycznych) wykorzystując badania i doświadczenie instytutu w dziedzinie inżynierii mechanicznej. W ramach projektu w IMP PAN zostaną przeprowadzone kompleksowe badania wybranych pomp ciepła, kotłów biomasowych, wynikiem których będą charakterystyki sprawnościowych oraz określenie krytycznych parametrów pracy, maksymalnych i optymalnych wydajności. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane przez partnerów do tworzenia modeli pracy urządzeń.

 

W skład konsorcjum projektu LOCALISED wchodzą następujący Partnerzy:

1.       Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Potsdam Institute for Climate Impact Research), DE

2.       Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, IT

3.       Forschungszentrum Jülich, Institute of Energy and Climate Research, DE

4.       Fundació Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (Catalonia Institute for Energy Research) (IREC), ES

5.       Universiteit Twente, NL

6.       Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (Austrian Society for Environment and Technology), AT

7.       Instytut Maszyn Przepływowych im. R.Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

8.       T6 Ecosystems s.r.l., IT

9.       Climate Media Factory UG, DE

10.   Ajuntament de Barcelona, ES

11.   Stadt Wien, AT

12.   Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (MAGGS)

 

Budżet projektu: 5 083 700 €

Okres realizacji: 1 pażdziernik 2021 – 30 wrzesień 2025

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY