PL
EN

SERENE

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej
w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 957682. Wszelkie działania komunikacyjne lub rezultaty powstałe w ramach tego projektu odzwierciedlają wyłącznie poglądy Konsorcjum, a CINEA i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

SUSTAINABLE AND INTEGRATED ENERGY SYSTEMS IN LOCAL COMMUNITIES

 

ZRÓWNOWAŻONE I ZINTEGROWANE SYSTEMY ENERGETYCZNE
W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

 

www.h2020serene.eu

 

Program Horyzont 2020, Call: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, Topic: LC-SC3-ES-3-2018-2020, Type of action: IA

Koordynator: Uniwersytet w Allborgu, Dania

Konsorcjum: 14 Partnerów z Danii, Holandii i Polski

 

Cele projektu:

Celem projektu SERENE jest zaprojektowanie i zademonstrowanie zrównoważonych, zintegrowanych, opłacalnych i zorientowanych na użytkownika rozwiązań technicznych i technologicznych dla społeczności lokalnych. Ideą projektu jest integracja różnych urządzeń (również opracowanych przez partnerów projektu) systemu energetycznego i nowych jednostek wytwórczych ze źródeł odnawialnych w lokalnych społecznościach, aby zaspokoić ich potrzeby energetyczne w nadchodzących latach. Projekt SERENE obejmuje zaprojektowanie i wykonanie demonstratorów rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w trzech krajach europejskich - Danii, Holandii i Polsce. Projekt obejmuje aspekty projektowe, technologiczne i integracyjne nowych źródeł wytwórczych ciepła, chłodu i energii elektrycznej korzystających z OZE, a także eksploatacji różnych technologii - magazynowania energii (w tym magazyny ciepła), pojazdów z napędem alternatywnym, hybrydowych systemów ogrzewania wspomaganych innowacyjnymi pompami ciepła.

Rola IMP PAN:

W ramach prac projektowych w gminie Przywidz zostanie wykonana instalacja innowacyjnych pomp ciepła średniej mocy – około 100 kWt (zaproponowanej w ramach prac IMP PAN) – zintegrowana z lokalnym systemem wytwarzania, dystrybucji i magazynowania ciepła w kompleksie szkolnym z halą widowiskowo sportową.. Na podstawie zebranych danych będą analizowane parametry pracy pompy ciepła w warunkach obciążeń krytycznych oraz wpływ tych obciążeń na żywotność (diagnostyka) elementów konstrukcyjnych pompy ciepła. Planuje się przeprowadzenie badań długookresowych. W ramach prac projektowych IMP PAN analizowana będzie również charakterystyka pracy wybranych urządzeń mechanicznych będących elementami procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni Gminy Przywidz. Panuje się zainstalowanie systemu diagnostycznego, zapewniającego informacje na temat drgań, hałasu i innych parametrów koniecznych do implementacji modelów predykcji awarii mechanicznych. Dodatkowo w projekcie planuje się opracowanie wymiennika dedykowanego do odzysku ciepła z tzw. wody szarej i ścieków komunalnych, będącego dolnym źródłem pompy ciepła. Przedstawiony powyżej zakres prac związany jest w większości z obszarem wymiany ciepła, mechaniki płynów i wytrzymałości materiałów, co umiejscawia te prace w zakresie inżynierii mechanicznej.

W zakres zagadnień rozpatrywanych w projekcie wchodzą tematy zaliczane do:

- mechaniki konstrukcji i podstaw konstrukcji maszyn – z uwagi na konieczność wykonania obliczeń wytrzymałościowych, wykonania dokumentacji wykonawczej fundamentowania pod przepływowy magazyn energii elektrycznej oraz opracowania wymienników ciepła,

- mechaniki płynów – ze względu na konieczność obliczeń przepływowych w układach pompowych instalacji oczyszczalni ścieków,

- termodynamiki i wymiany ciepła – z uwagi na konieczność wykonania obliczeń doboru powierzchni wężownic zabudowanych w zbiorniku oraz powierzchni wymiany ciepła w parowniku pompy ciepła,

- metrologii – z uwagi na zaprojektowanie układów pomiarowych i akwizycji danych oraz ich statystycznej obróbki.

 

W skład konsorcjum projektu SERENE wchodzą następujący Partnerzy:

1.       Aalborg University, DK

2.       Skanderborg Municipality, DK

3.       Aura Energi, DK

4.       Neogrid Technologies ApS, DK

5.       Suntherm ApS, DK

6.       Bjerregaard Consulting Aps., DK

7.       University of Twente, NL

8.       Saxion University of Applied Sciences, NL

9.       Vereniging Aardehuis Oost Nederland, NL

10.   Loqio Services B.V., NL

11.   Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, IMP PAN

12.   Gmina Przywidz

13.   Energa Operator SA

14.   STAY-ON

 

Budżet całkowity: 5 692 012,50 €

Okres realizacji: 1 maj 2021 – 30 kwiecień 2025

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY