PL
EN

Fundusze strukturalne 2014 - 2020

NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

06.05.2019 - 4/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Innowacyjna przechowalnia warzyw i owoców – IMP 2022” Akronim: ECO COLD STORAGE 2022 w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

06.05.2019 - 3/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego” Akronim: KompInnoPomp w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

06.05.2019 - 2/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Niskoemisyjny Kocioł na Biomasę Niedrzewną o mocy do 25kW zintegrowany z Elektrostatycznym Separatorem cząstek” Akronim: NIKOBIONES w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

24.04.2019 - 1/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowoczesnych, zunifikowanych konstrukcji turbin Kaplana w wielowariantowych zabudowach” Akronim: TKapPro w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

21.05.2018 - 7/NO/4.1.4/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Niskoemisyjny Kocioł Domowy o mocy do 50kW zintegrowany z Elektrostatycznym separatorem cząstek stałych”, akronim: NIKODEL w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursie_1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

16.04.2018 - 6/NO/4.1.2/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego”, akronim: KompInnoPomp w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursie_1/4.1.2/2018_RANB w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

5.04.2018 - 5/NO/4.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „System monitorowania stanu technicznego kluczowych elementów wiertni poszukiwawczych i instalacji wydobywczych węglowodorów”, akronim: SYSWIERT w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

3.04.2018 - 4/NO/4.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Elektrostatyczne urządzenie filtracyjne do stanowisk pracy”, akronim: ELFILTR w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

23.03.2018 - 3/NO/1/4.1.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Opracowanie technologii odzysku i konwersji ciepła odpadowego na tłoczniach gazu”, akronim: ORC 90 w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursie_1/4.1.1/2018_INGA w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

8.03.2018 - 2/NO/1/4.1.2/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego”, akronim: KompInnoPomp w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

2.02.2018 - 1/NO/4.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Trójmodułowy, bezpieczny, cichy i innowacyjny dwu-wirnikowy wiatrak o osi pionowej”, akronim: 3-PioWiat w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

Archiwum

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY