PL
EN

Fundusze strukturalne 2014 - 2020

NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

10.11.2017 - 9/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Turbina parowa 1 MW zasilana para wodna wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe”, akronim: POLTUR1 w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

10.11.2017 - 8/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Laseroterapia zmian naczyniowych metodą naświetlania z wykorzystaniem diagnostyki tlenku azotu”, akronim: LASON, w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

31.10.2017 - 7/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Zastosowanie sieci neuronowych do monitorowania naprężeń termicznych turbiny parowej 18K390 w trakcie zmiennych obciążeń”, akronim: TURNU, w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

Informujemy, że postępowanie ulega przedłużeniu o 7 dni, tzn. do dnia 30.11.2017 do godz. 13:00.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

31.10.2017 - 6/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Elektrostatyczne urządzenie filtracyjne do stanowisk pracy”, akronim: ELFILTR, w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

16.10.2017 - 5/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Laseroterapia zmian naczyniowych metodą naświetlania z wykorzystaniem diagnostyki tlenku azotu”, akronim: LASON, w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

16.10.2017 - 4/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Niskoemisyjny Kocioł Domowy o mocy do 50kW zintegrowany z Elektrostatycznym separatorem cząstek stałych”, akronim: NIKODEL, w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

18.09.2017 - 3/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”, akronim: VoltAeris, w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

14.07.2017 - 2/NO/1/4.1.2/2017_RANB

Otwarty nabór Partnerów Konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: "Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego" Akronim: KompInnoPomp,  w ramach Konkursu_1/4.1.2/2017_RANB

 1. OGŁOSZENIE
 2. Wybór Partnera

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC/PDF
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC/PDF
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC/PDF
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC/PDF

14.07.2017 - 1/NO/1/4.1.2/2017_RANB

Otwarty nabór Partnerów Konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: "Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny" Akronim: VoltAeris, w ramach Konkursu_1/4.1.2/2017_RANB

 1. OGŁOSZENIE
 2. Wybór Partnera

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC/PDF
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC/PDF
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC/PDF
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC/PDF
DO GÓRY