PL
EN

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-22-080/09-0

Urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Science2Business

bio


Science2Business


Od pomysłu do przemysłu
największy polski inkubator innowacyjności

więcej »

DO GÓRY