PL
EN

PlasTEP - Plasma for Environment Protection

plastep PlasTEP

Plasma for Environment Protection

Celem projektu jest promowanie technologii plazmowych
w ochronie środowiska Regionu Morza Bałtyckiego.

 

BIOENERGY PROMOTION

bio


BIOENERGY PROMOTION

Projekt promujący wykorzystanie
Bioenergii w Regionie Morza Bałtyckiego

PEA - Public Energy Alternative

bioPEA - Public Energy Alternative

Promujemy alternatywne źródła energii

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-22-078/09

System monitorowania stanu technicznego konstrukcji
metodą analiz propagacji fal Lamba

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-22-080/09-0

Urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-013/08

Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji
i Ocena jej Żywotności (MONIT)

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Indywidualny Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-015/08


Nowoczesne technologie materiałowe
stosowane w przemyśle lotniczym

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

DO GÓRY