PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Dokumenty i prezentacje

1.

Umowa o utworzeniu konsorcjum
"Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny" (11.06.2007)

pdf

2.

Wniosek o przystąpienie do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

3.

Wzór umowy przystąpienia do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

4.

Ankieta członkowska 

5.

Strategia rozwoju Klastra

6.

Założenia formalne funkcjonowania BKEE

7.

System finansowy BKEE

8.

Procedury komunikacji wewnętrznej BKEE

9.

System monitorowania działalności BKEE

10.

Pakiet projektów umożliwiających racjonalną asymilację funduszy Unii Europejskiej, w tematyce energii odnawialnej, na terenie objętym działalnością Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) (26.06.2007)

pdf

11.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
Prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,
Sprawozdawca 7. Programu Ramowego (11.06.2007)

ppt

12.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
Prof. Jan Kiciński, IMP PAN (11.06.2007)

pdf

13.

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

pdf

DO GÓRY