PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej

ZREALIZOWANE USŁUGI DORADCZE

Uprzejmie informujemy, iż w ramach zrealizowanego projektu RPO 1.5.2 świadczyliśmy 105 usług doradczych dla około 20 partnerów Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Do wybranych usług doradczych sporządzone zostały szczegółowe raporty w formie opracowań, zainteresowanych odsyłamy tutaj

NIEODPŁATNE USŁUGI DORADCZE (NABÓR ZAKOŃCZONO)

Uprzejmie informujemy, że do stycznia 2013 r. członkowie BKEE będą mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa w zakresie problematyki odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem ochrony środowiska, w aspektach technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych. Doradztwo będzie nieodpłatne, jedynym ograniczeniem są zasady pomocy de minimis, co oznacza, że łączna kwota pomocy dla danego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w ciągu trzech lat.
Do pobrania załączamy dokument „Zasady realizacji usług doradczych” w którym zawarte są ogólne zasady i procedury usług doradczych oferowanych przez ekspertów z Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

v.11.12.2012

Zasady realizacji usług doradczych

Załącznik nr 2 - Zamówienie usługi doradczej

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY