PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej

7-8 wrzesień 2011 Bałtyckie Forum Biogazu

Miło nam poinformować o zakończonej dużym sukcesem  trzydniowej międzynarodowej konferencji „Baltic Gas Forum” w której uczestniczyło 120 osób w tym 40 gości zagranicznych. Forum to Instytut organizował wspólnie z Politechniką Gdańską i firma POMCERT. W jej otwarciu uczestniczył prof. J. Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marszałek Senatu RP, Marszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele ministerstwa gospodarki i nauki, przedstawiciele biznesu i instytucji finansowych oraz  wielu innych prominentnych  osobistości.

Była to impreza dużej rangi, która wybitnie przyczyniła się do umocnienia pozycji naszego Instytutu nie tylko w zakresie konwersji biogazu ale także szeroko rozumianej energetyki odnawialnej. Była ona na bieżąco relacjonowana przez nasze media w tym i ogólnopolskie.

W wyniku prowadzonych rozmów kuluarowych nawiązaliśmy interesujące kontakty biznesowe ale co ważniejsze zdobyliśmy informacje o możliwych ścieżkach finansowania przyszłych dużych projektów. Szczególnie owocne  dla naszego Instytutu były tu rozmowy Dyrekcji z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki.

Program Bałtyckiego Forum Biogazu

Bałtyckie Forum Biogazu zostało zorganizowane w ramach South Baltic Gas Forum. Celem Forum jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu Bałtyku poprzez odpowiednie wykorzystanie biomasy (w tym biomasy pochodzenia rolniczego i/lub biodegradowalnych odpadów miejskich) na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz,szczególnie w systemach kogeneracyjnych.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia: Strategia i działania dla wsparcia rozwoju biogazowni w regionie Bałtyku; Inowacyjne technologie produkcji biogazu; Biogaz a bezpieczeństwo energetyczne i zrownoważony rozwój regionu; Spotkania "face-to-face" między uczestnikami rynku biomasy (spotkania potencjalnych inwestorów z firmami oferującymi technologie biomasowe oraz wsparcie finansowe).

Program Bałtyckiego Forum Biogazu składał się z trzech sesji:

  • Szkoleniowej (zagadnienia techniczne i biznesowe) - 7 września, miejsce spotkań Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego;
  • Naukowej (najnowsze trendy) - 8 września, miejsce spotkań Politechnika Gdańska;
  • Strategii regionalnych (zagadnienia dotyczące polityki krajowej - systemy wsparcia i inne, i polityki regionalnej) - 8 września, miejsce spotkań Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego.

Spotkanie to odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
Organizatorami byli: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Politechnika Gdańska, POMCERT, Urząd Marszałkowski, Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, IMPLASER.

bbf   bbf

bbf   bbf

 bbf  bbf  bbf  bbf  bbf

Sesja Szkoleniowa 7 wrzesień 2011

"Wszystko co chciałbyś wiedzieć o biogazie, a boisz się zapytać"

Sesja I "Perspektywy produkcji biogazu w Polsce"
Moderator: Adam Cenian (BKEE)

 

09:05-09:30

Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce do roku 2020 (M.Radziszewski Ministerstwo Gospodarki)

09:30-09:40

OZE w Strategii Energetycznej Województwa Pomorskiego (T.Żurek Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego)

09:40-10:00

Rola biogazu w polskiej energetyce: perspektywy i bariery (R. Mott CEERES)

10:00-10:15

Badania i wdrożenia IMP PAN (J.Kiciński IMP PAN)

Sesja II "Wszystko co inwestorzy powinni wiedzieć o elektrowniach biogazowych"
Moderator: Jan Kiciński (BKEE)

10:50-11:50

Elektrownie biogazowe - informacje podstawowe (J.Gołaszewski Universytet Warmińsko-Mazurski)

11:50-12:10

Kogeneracja (P.Lampart IMP PAN)

12:10-12:30

Poligeneracja - wykorzystanie ciepła odpadowego (D.Butrymowicz IMP PAN)

12:30-12:50

Biogaz jako paliwo dla ogniw paliwowych tlenkowych (P.Jasiński GUT)

Sesja III "Różne technologie produkcji biogazu"
Moderator: Janusz Gołaszewski (BKEE)

14:00-14:20

Program biogaz ENERGA-BIO (P.Goldman ENERGA-BIO)

14:20-14:40

Nowe instalacje biogazowe firmy PPM - technologie i zastosowania w Polsce (Ch.Hemerka PPM)

14:40-15:00

EnviTec Biogas - doświadczenia w Europie Centralnej (M.Tol EnviTec Biogas)

15:00-15:40

Optymalizacja procesu fermentacji beztlenowej, doświadczenia z Niemiec (F.Hofmann Ecofys Germany GmbH)

15:40-16:00

WELTEC BIOPOWER - Instalacje biogazowe wykorzystujące odpady (K.Puzdrowski WELTEC BIOPOWER)

Sesja IV "Aspekty finansowe inwestycji biogazowych"
Moderator: Ksawery Kuligowski (POMCERT)

16:20-16:40

Opłacalność alternatywnych kierunków wykorzystania biogazu rolniczego - układy kogeneracyjne versus wtłaczanie do sieci gazowej ( B.Smerkowska Przemysłowy Instytut Motoryzacji)

16:40-17:00

Atrakcyjność finansowa projektów związanych z OZE w Zachodniopomorskim (P.Zarębski Politechnika Koszalińska)

17:00-17:20

WFOŚ - systemy wsparcia i kredytowania instalacji biogazowych i CHP (D.Grodzicka-Kozak WFOŚiGW)

17:20-17:35

BGŻ - modele finansowe inwestycji biogazowych (J.Janiak-Wyroślak BG)

17:35-17:50

Finansowanie inwestycji biogazowych: pozyskiwanie dotacji - programy unijne (Dawid Piaskowski EDORADCA)

17:50-18:10

Wykorzystanie biogazu w Linkoping w Szwecji (K.Sundblad-Tonderski Linköping University)

DO GÓRY