PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej

Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie programem Horyzont 2020 w odniesieniu do regionu Województwa Pomorskiego, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny oraz Gdański Klaster Budowlany w dniu 04.12.2013r. zorganizowali w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN konferencjępn. Eko-budownictwo i Energetyka Odnawialna szansą na rozwój regionu pomorskiego w programie Horyzont 2020.

Podczas spotkania zostały poruszane tematy nowych rozwiązań możliwych do zastosowania w oparciu o wiedzę środowiska naukowego oraz ofertę środowiska biznesu związanego z OZE, z wykorzystaniem środków europejskich.

Podpisano również list intencyjny w intencji stworzenia wspólnej grupy klastrowej, budowlano – energetycznej promującej rozwiązania budownictwa efektywnego energetycznie w regionie pomorskim. 

MATERIAŁY

1.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny - prof. Janusz Gołaszewski, Prezes BKEE

2.

Prezentacja Centrum Hewelianum - dyrektor Przemysław Guzow  

3.

Budynek efektywny energetycznie - dr hab. inż. Marek Krzaczek, Politechnika Gdańska   

4.

Efektywność energetyczna w budynkach zabytkowych - mgr inż. Tomasz Mania, PSPC

5.

Możliwości finansowe - przyszłe fundusze Horyzont 2020 r.; inwestycje OZE - dr inż. Teresa Żurek;  dr inż. Tadeusz Żurek 

6.

Centrum Badawcze PAN w Jabłonnej - przykład instalacji OZE - prof. Jan Kiciński, IMP PAN 

7.

Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym – mgr inż. Blanka Jakubowska, Politechnika Gdańska

8.

Systemy odladzania i topnienia śniegu z zastosowaniem technologii OZE - mgr inż. Tomasz Mania, PSPC Gdańsk

9.

Zagospodarowanie energii odpadowej w przemyśle i budownictwie – mgr inż. Michał Bajor, Politechnika Gdańska

10.

Pompy ciepła ( gazowe i elektryczne ) a efektywność energetyczna w budownictwie - mgr inż. Jakub Doroszkiewicz, GAZUNO

DO GÓRY