PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej

I Bałtyckie Forum OZE

W odpowiedzi na stale rosnące zainteresowanie projektami wykorzystującymi Odnawialne Źródła Energii, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny w dniu 19.04.2013r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN zorganizował I Bałtyckie Foum OZE wraz z panelem dyskusyjnym.
Podczas spotkania zostały poruszane tematy nowych rozwiązań możliwych do zastosowania w oparciu o wiedzę środowiska naukowego oraz ofertę środowiska biznesu związanego z OZE, z wykorzystaniem dostępnych środków europejskich.

MATERIAŁY

1.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny - prof. Janusz Gołaszewski

2.

Sun Energy - Pompy ciepła - Sławomir Burdalski

3.

Sun Energy - ProKlima System - Sławomir Burdalski

4.

Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła - Magazynowanie energii cieplnej - Tomasz Mania

5.

Taconova - Instalacje solarne - Rafał Kowalski

6.

MPL Techma - Falowniki fotowoltaiczne, inwentory DC/AC - Karolina Szczepańska

7.

WILO - Energooszczędne pompy obiegowe - Krzysztof Kiżewski

8.

NEXUM - Ustawa OZE - szanse i zagrożenia - Joanna Kawa

9.

NEXUM - Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE- Joanna Kawa

10.

EDORADCA - Ekoinkubator - Kapitał dla OZE - Przemysław Górski

DO GÓRY