PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Konferencja naukowa w Gdańsku 6.05.2014

W imieniu Koordynatora Projektu - Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą wyniki prac badawczych prowadzonych w trakcie realizacji projektu pt. ,,Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii" nr POIG.01.01.02-00-016/08, która odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r.  w Gdańsku, w hotelu ,,Posejdon'' w Gdańsku-Jelitkowie, ul Kapliczna 30.

Na konferencję zostali zaproszeni m.in. eksperci, przedstawiciele firm z sektora energetycznego, władze samorządowe oraz wykonawcy zadań badawczych realizujących Projekt Kluczowy.

Wyniki badań zostaną zreferowane przez Kierownika Projektu oraz Kierowników Zespołów projektowych uczestniczących w realizacji projektu: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Energetyki w Warszawie.

Seminarium we Wrocławiu 24-25 września 2013 r.

W imieniu Koordynatora Projektu - Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Organizatorów - Zespołu projektowego Politechniki Wrocławskiej - serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii", które odbędzie się w dniach 24-25 września 2013 r. we Wrocławiu, w WenderEDU Business Center, 50-329 Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3.

Celem seminarium będzie podsumowanie i analiza postępu prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie kompleksów agroenergetycznych i kogeneracji rozproszonej. Aktualne wyniki badań zostaną zreferowane przez wykonawców poszczególnych zadań projektowych w ramach czterech bloków tematycznych. Wśród uczestników seminarium będą m. in. zaproszeni goście, eksperci oraz wykonawcy zadań badawczych realizujących Projekt Kluczowy.

Seminarium w Ryni - 07-09 Stycznia 2013

W imieniu Koordynatora Projektu - Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Organizatorów - Zespołu Instytutu Energetyki w Warszawie - serdecznie zapraszam na seminarium pt. "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii", które odbędzie się w dniach 07-09 stycznia 2013 r. w Ryni w Ośrodku Szkoleniowym ALLIANZ.

Celem seminarium będzie podsumowanie i analiza postępu prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie kompleksów agroenergetycznych i kogeneracji rozproszonej. Aktualne wyniki badań zostaną zreferowane przez wykonawców poszczególnych zadań projektowych w ramach czterech bloków tematycznych. Wśród uczestników seminarium będą m. in. zaproszeni goście, eksperci oraz wykonawcy zadań badawczych realizujących Projekt Kluczowy.

Konferencja w Olsztynie - 3-4 lipca 2012

Kierownik projektu informuje, że kolejna konferencja z cyklu Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii, będąca jednocześnie spotkaniem sprawozdawczym realizatorów projektu, odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2012 r. w Olsztynie, na terenie kampusu UWM w Kortowie (mapka KORTOWO).

Organizatorem spotkania jest Zespół projektowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W razie pytań proszę o kontakt.

Konferencja we Wrocławiu - 9-10 Stycznia 2012

Kierownik projektu informuje, że kolejna konferencja z cyklu Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii, będąca jednocześnie spotkaniem sprawozdawczym realizatorów projektu, odbędzie się w dniach 9-10 stycznia 2012 r. we Wrocławiu, w WenderEDU Business Center. Organizatorem spotkania jest Zespół projektowy Politechniki Wrocławskiej.

Podczas konferencji zostanie dokonana analiza postępu prac badawczo-wdrożeniowych w ramach zespołów projektowych koordynowanych przez IMP PAN w Gdańsku, UWM Olsztyn, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Energetyki w Warszawie.

Seminarium w Gdańsku - 3-5 Lipca 2011

Koordynator projektu kluczowego – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku uprzejmie zaprasza na kolejną konferencję pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii, która odbędzie się w dniach 3–5 lipca 2011 r. w Gdańsku, w Hotelu Posejdon.

Podczas konferencji zostanie dokonana analiza postępu prac badawczo-wdrożeniowych w ramach zespołów projektowych koordynowanych przez IMP PAN w Gdańsku, UWM Olsztyn, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Energetyki w Warszawie.

Organizatorem spotkania jest Koordynator projektu – Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

Seminarium w Starych Jabłonkach - styczeń 2011

MP PAN w Gdańsku oraz Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, uprzejmie zapraszają na IV Seminarium nt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii, które odbędzie się w dniach 9–11 stycznia 2011 r. w Starych Jabłonkach w Hotelu Anders.

Podczas seminarium zostanie dokonana analiza postępu prac badawczo-wdrożeniowych w ramach zespołów projektowych koordynowanych przez IMP PAN w Gdańsku, UWM Olsztyn, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Energetyki w Warszawie.

Zaproszenie   Program seminarium

Seminarium w Jabłonnie – Czerwiec 2010

W dniach 20-22 czerwca 2010 r. w Jabłonnie k. Warszawy odbyło się seminarium pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.

Celem seminarium była analiza stanu badań w zakresie kompleksów agroenergetycznych i kogeneracji rozproszonej. Przedstawiciele bloków tematycznych zreferowali aktualne wyniki prac prowadzonych w ramach projektu przez zespoły badawcze Instytutu Maszyn przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Energetyki.

Ważnym celem projektu była także promocja projektu kluczowego w regionie mazowieckim.

Gośćmi seminarium byli m.in. pracownicy MNiSW, odpowiedzialni za monitorowanie realizacji projektu kluczowego nr POIG.01.01.02-00-016/08, pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii, pani Martyna Kozłowska – opiekun projektu oraz pan Grzegorz Pelc.

Zaproszenie   Program Seminarium

foto  foto  foto

Seminarium w Kudowie Zdroju - styczeń 2010

W dniach 18–19  stycznia 2010 r. w Kudowie Zdroju odbyło się seminarium pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.

Celem seminarium była analiza stanu badań w zakresie kompleksów agroenergetycznych i kogeneracji rozproszonej. Przedstawiciele bloków tematycznych zreferowali aktualne wyniki prac prowadzonych w ramach projektu.

Ważnym celem projektu była także promocja projektu kluczowego w regionie dolnośląskim.

Program seminarium   Zdjęcia z seminarium

Seminarium w Olsztynie

W dniach 1–2 lipca 2009 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyło się seminarium pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.

Celem seminarium była analiza stanu badań w zakresie kompleksów agroenergetycznych i kogeneracji rozproszonej. Wśród uczestników seminarium obecni byli m.in. wykonawcy zadań badawczych realizujących projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08 pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Stan realizacji zadań badawczych po pierwszym półroczu od uruchomienia projektu przedstawili reprezentanci wszystkich Zespołów Projektowych oraz kierownicy zadań.

Seminarium posłużyło także wymianie doświadczeń i osiągnięć naukowych pomiędzy pracownikami nauki z grona wykonawców projektu kluczowego, a wszystkimi zainteresowanymi tematyką instalacji ekoenergetycznych w kontekście realizacji idei energetyki rozproszonej. Stanowiło doskonałą okazję do wymiany myśli naukowej, zawieraniu bezpośrednich kontaktów naukowych i integracji środowiska badaczy zajmujących się tematyką ekoenergetyczną. We wspólnej dyskusji uczestniczyło szerokie grono przedstawicieli nauki, gospodarki oraz administracji publicznej, zainteresowane rozwojem problematyki wykorzystania energii produkowanej lokalnie ze źródeł odnawialnych.

Ważnym celem seminarium była również promocja projektu kluczowego w środowisku naukowym, gospodarczym i administracyjnym Warmii i Mazur.

Program seminarium

 

eu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY