PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Seminarium w Kudowie Zdroju

pkagro

pkagro

dr inż. D. Kardaś, mgr inż. A. Kardaś,
dr inż. E. Ihnatowicz

(od prawej): prof. J. Kiciński, mgr inż. A. Kicińska, prof. W. Włosoński, mgr inż. M. Bogulicz, dr inz. S. Banaszek

pkagro

pkagro

Gdańsk i Olsztyn

grupa IMP PAN

pkagro

pkagro

grupa Olsztyńska

Olsztyn

pkagro

pkagro

prof. J. Gołaszewski, dr E. Olba-Zlęty

prof. W. Włosiński (na środku),
mgr inż. M. Bogulicz (po lewej),
mgr inż. A. Kicińska (po prawej)

pkagro

zespół z Wrocławia

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY