PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Kontakt

Kierownik Projektu

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
tel. + 48 58 341 60 71
e-mail: kic(at)imp.gda(.)pl

 

Biuro Koordynacyjne Projektu

ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
e-mail: pkagro(at)imp.gda(.)pl
www: pkagro.imp.gda.pl

mgr inż. Anna Kardaś
tel. + 48 58 69 95 234
e-mail: rimami(at)imp.gda(.)pl

Katarzyna Jereczek
tel. + 48 58 6995 231
e-mail: kjereczek(at)imp.gda(.)pl

Kierownicy Zespołów i Biura Projektu

Kierownik Zespołu Projektowego
Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
tel. + 48 58 341 60 71
e-mail: kic(at)imp.gda(.)pl

Biuro Projektu IMP PAN
Monika Dobienko
tel. +48 58 6995 231
e-mail: mdobienko(at)imp.gda(.)pl

Kierownik Zespołu Projektowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
tel. + 48 89 523 43 97
e-mail: cbeo(at)uwm.edu(.)pl

Biuro Projektu UWM
dr Agata Głowacka-Gil
tel. + 48 89 523 43 97
e-mail: cbeo(at)uwm.edu(.)pl

Kierownik Zespołu Projektowego
Politechniki Wrocławskiej
dr inż. Marek Kułażyński
tel. + 48 71 320 62 02
e-mail: marek.kulazynski(at)pwr.wroc(.)pl

Biuro Projektu PWr
mgr Barbara Paplińska
tel. + 48 71 320 65 46
e-mail: barbara.paplinska(at)pwr.wroc(.)pl

Kierownik Zespołu Projektowego
Instytutu Energetyki
dr inż. Tomasz Golec
tel. + 48 22 345 14 18
e-mail: tomasz.golec(at)ien.com(.)pl

Biuro Projektu IEn
mgr Urszula Dąbrowska
tel. + 48 22 345 11 40
e-mail: urszula.dabrowska(at)ien.com(.)pl

 

eu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY