PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Cele Projektu

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników bioenergii oraz nowych technologii konwersji tej energii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej. Technologie te stworzą podstawy dla budowy gniazd energetycznych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza biomasy i przyczynią się do budowy kompleksów agroenergetycznych. Kompleksy takie są najbardziej efektywną formą realizacji tzw. kogeneracji rozproszonej w małej skali.

Celem projektu, poza efektami czysto naukowymi i publikacyjnymi, jest też m.in. opracowanie i budowa urządzeń w skali półtechnicznej (przed-prototypowej) takich jak: bioreaktory fermentacyjne nowego typu, modelowe biogazownie na odpady hodowlane, instalacje demonstracyjne do zgazowania BiOB, palniki do spalania gazu o niskiej jakości, układy ogniw paliwowych SOFC sprzężonych z układem zgazowania biomasy czy wreszcie modele funkcjonalne kilku wariantów mikroturbin i kotłów oraz prototypy małych siłowni wiatrowych i pikoturbin niskospadowych. Wszystkie te urządzenia, wraz z szczegółowymi procedurami nowych technologii umożliwią przyszłe wdrożenia w gminach, powiatach i u odbiorców indywidualnych zainteresowanych kogeneracją rozproszoną w małej skali.

 

eu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY