PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Konferencja podsumowująca wyniki prac badawczych

Miło nam poinformować, że w dniu 06.05.2014 w Gdańsku, w hotelu Posejdon, obyła się konferencja podsumowująca wyniki prac badawczych prowadzonych w trakcie realizacji projektu pt. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii nr POIG.01.01.02-00-016/08. Organizatorem był Koordynator projektu - Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Rejestracja uczestników
Sesja 1 - podsumowanie uzyskanych wyników
Sesja 1 - podsumowanie uzyskanych wyników
Sesja 1 - podsumowanie uzyskanych wyników
Sesja 1 - prezentacja kierownika projektu - prof. Jana Kicińskiego
Sesja 1 - prezentacja albumu opracowanych technologi
Sesja 1 - wręczanie nagród dla wyróżniających się wykonawców
Sesja 2 - prezentacja dr inż. G.Żywicy (IMP PAN)
Sesja 2 - prezentacja dr hab. inż. M.Kułażyńskiego (PWR)
Sesja 2 - prezentacja prof. J.Gołaszewskiego (UWM)
Sesja 2 - prezentacja dr inż. T.Golca (IEN)
Uroczysta kolacja

W konferencji uczestniczyło 150 osób, m.in. eksperci, przedstawiciele firm z sektora energetycznego oraz władz samorządowych, a także wykonawcy zadań badawczych projektu. Najważniejsze wyniki badań zreferowane zostały przez Kierownika projektu oraz Kierowników Zespołów projektowych, uczestniczących w realizacji projektu: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Energetyki w Warszawie.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja rezultatów projektu zorganizowana w budynku IMP PAN; możliwe było również zwiedzenie Laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych oraz stanowiska badawczego pikoturbiny wodnej.

Ekspozycja UWM
Ekspozycja IMP - turbiny wiatrowe
Ekpozycja UWM
Ekpozycja IEN - zgazowarka
Ekpozycja IMP - prezentacja działania systemu Softrol
Ekpozycja IEN - zgazowarka
Ekspozycja UWM
Ekpozycja IMP - zwiedzanie stanowiska pikoturbiny
Ekpozycja IMP - zwiedzanie labolatorium mikrosiłowni
Ekpozycja PWR - prezentacja systemu monitoringu i sterowania procesem biogazowni
IMP - laboratorium mikrosiłowni
IMP - labolatorium mikrosiłowni

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

eu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY