PL
EN

WASTEMAN

Zintegrowane zrównoważone systemy gospodarki odpadami zmniejszające emisje zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku

ActNOW!

Działania na rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej w miastach nadbałtyckich.

LowTEMP

Nisko temperaturowe ogrzewanie miejskie
dla regionu morza Bałtyckiego.

DO GÓRY