PL
EN

HYBRYDA+

„HYBRYDOWY system ograniczenia emisji
składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin”

POIR.04.01.04-00-0096/17

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z RAFAKO S.A. – jako Lidera oraz TAURON Wytwarzanie S.A. i Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. – jako Członków Konsorcjum.

Celem projektu jest opracowanie nowej klasy wielofunkcyjnego filtra hybrydowego, HYBRYDA+, który jest rozwinięciem klasycznego filtra hybrydowego poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest aglomerator elektrostatyczny przeznaczony do ładowania i aglomeracji cząstek pyłu oraz układu wtrysku sorbentu suchego. Elementy te zostaną zintegrowane w jednym, kompaktowym urządzeniu, co odróżnia tę konstrukcję od innych rynkowych rozwiązań. Produkt projektu zapewni spełnienie dopuszczalnych poziomów emisji pyłu i SO2 przy racjonalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Filtr będzie wdrożony, jako podstawowa instalacja ochrony środowiska na rynku średnich obiektów energetycznego spalania, które od 2025r. będą objęte zaostrzonymi standardami emisji (Dyrektywa MCP). Dzięki dodatkowej funkcjonalności rozwiązania tj. ograniczeniu w tym samym procesie emisji związków: HCl, HF i metali ciężkich (Hg) produkt projektu wychodzi naprzeciw prośrodowiskowym oczekiwaniom społecznym i może być zastosowany w innych gałęziach przemysłu. Zastosowanie aglomeratora elektrostatycznego zmienia rozkład frakcyjny cząstek popiołu lotnego na korzystniejszy dla procesu odpylania i ograniczenia emisji metali ciężkich (Hg). Dzięki elektryzacji cząstek w aglomeratorze uzyskana zostanie bardziej porowata struktura placka filtracyjnego, co umożliwi zwiększenie skuteczności absorpcji związków kwaśnych. Celem badań przemysłowych jest zaprojektowanie filtra HYBRYDA+. Prace badawcze zostaną zrealizowane na istniejącej instalacji demonstracyjnej na terenie Elektrowni Łaziska oraz stanowisku do badań aglomeratora elektrostatycznego. W ramach prac rozwojowych zmodernizowana zostanie instalacja demonstracyjna oraz przeprowadzone będą testy i optymalizacja filtra HYBRYDA+ w warunkach przemysłowych. Projekt zostanie zakończony studium wykonalności oraz wytycznymi doboru i projektowania filtra. Umożliwi to wdrożenie gotowego produktu bezpośrednio po zakończeniu projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne”, Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR.

Wartość projektu realizowanego przez Konsorcjum to 6 821 935,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie projektu ze środków UE to 4 401 519,53 zł.

   

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY